Skip to main content

Full text of "Miscellanea mycologica"

See other formats


,« 6 1 NISCELLANEA MYCOLOGICA ajctore P. A. S AjGCARD « ..>>- 
I N D E X T. Fungi gallici. — II. Fungi belgici. — III. Fungi helvetici et 
tyrolenses. — IV. Fungillus italicus Cactaceis noxius. — V. 
Fungi ex insula Tahiti, ex America boreali et ex Australia. [. Fungi gallici lecti a cl. M. Briard (Troyes), P. Brunaud (Sain- 
tes), G. G. Gillet (Alencon), Ab. Letendre (Rouen), A. 
Malbranche (Rouen) et beat. Domina Libert (Malmedy). 

Series V, 

2182. Ihjdnum ochraceum Pers.*^w<?r:rainus, restipinatum 
raargine secedente subreflexo , tenui-merabranaceo, 
pallido, non zonato ; aculeis minimis subintegris, cre- 
bris, tequalibus, alutaceis. — In sarmentis emortuis 
Rubi St. Jouin sur mer (Letendre, n. 1725). 

2183. Ihjdnum stipatvm Fr.- In trunco salicino, Rouen 
(Let. n. 1469). 

2184. Polyporus imbricaius Fr. — Ad truncos pr. Rouen 
(Let. n. 17 i 9). 

2185. Polyporus molluscus Fr. - In ramis corticatis, Alen- 
con (Gillet, n. 6). 

2186. Radulum orbicularc Fr. — Iu sarmentis Rubi, 
Rouen (Let. n. 1794). Est forma minor aculeis acu- 
tiusculis subdcnticulatis, 

s. l — 2 - 

2187. Solenia stipitata Fuch. — In fragmentis ligneis, 
Rouen (Let. n. 4 8M). 

2188. Phlebia radiata Fr. — In cortice duriore querci- 
no, Rouen (Let. n. 1793). 

2IS9. Calocera stricta Fr.-In ligno quercino putri, Pes- 
sines (Brc.v n. 15). — - Sporophora repetite stricte ra- 
mosa. Sporee clavulatte, deorsuni acutse, 9-12 » 4-5, 
hyalinse, medio tenuiter i-septatse, non constrictse. 
Videtur species Friesiana, sed specimina authentica 
non vidi. 

2190. Tremella mes ent erica Retz. — In ramo Fraxini, 
Rouen (Let. n. 1780). 

2191. Tremella lorta Berk. — • Ad ramos dejectos, Rouen 
(Malbr. n. 235). 

2192. Epidochium disciforme (Fr.) Sacc. — Cryptomyces 

disciformis Fr. — Ad ramos Ulmi Malmedy (Lib. 

1005). — Sporophora fasciculata, filiformia, e strato 

poligero lutescente oriunda, in clavulam ovatam 10- 

4 5 = 8-9 apice dilatata ; sporae .... 

2193. Puccinia mixtaFuck. — In foliis Alliorum, ure- 
dosporas et teleutospera,propeRouen (Let. n. 4715). 

2194. Peronospora Radii De Bary. — In corollis Chry- 
santhemi inodori, Rouen (Malbr. n. 764). 

2195. Valsa (Euvalsa) tenella H. Fahr. - In ramis emorluis 
Callunae vulgaris, Troyes (Briard, n. 5). — Asci 
32-36 = 4-5 ; sporidia 8 = 2. 

2196. Valsa (Euvalsa) sorbicotaNits. — In ramis emortuis 
Sorbi Torminalis, Troyes (Briabd, n. 4). 

2197. Eutijpa scabrosa (Bull.) Fuck.- Ad ramos Fraxini, 
Rouen (Malbr. n. 709). 

2198. Eutijpella parvula Sacc. — Stromatibus laxe paral- 
lele gregariis, elongato-lanceolatis, erumpentibus basi 
ligno infossis, convexiusculis, nigris, I % mill. long., 
'/ 2 mill. crassis ; ostiolis exiguis vix extantibus, obtu- _ 3 - 

sis, angulosis ; peritheciis globosis, atris, paucis, mcA 
nostichis, extus albido-furfurellis ; ascis clavatis, lon-l 
ge stipitatis, \ 10 » 1 0, p. sporif. 50-60 fjt longis, octo- 
sporis ; sporidiis distichis allantoideis, curvulis, M- 
44 = 3, pallide olivaceis. — In ramulis denique de- 
corticatis Symphoricarpi raceinosse, Saintes 
(Brunacd, n. i). — Stromatibus lanceolatis, minutis 
imprimis dignoscenda species. 

2199. Physalospora citrispora (B. et Br.) Sacc. - In ramis 
corticatis Tilice argenteae, Troyes (Brurd n. I). 
— Asci 72-96 «24-28, sporidia ovato-citriformia , 
20-24 = 10-12. Ab hac forte non differt Phys. errati- 
ca (C. et E.) Sacc. 

2200. Didymella Picconii De Not. - In cortice levi Pini, 
Roucn (Malbr. 667,). - Asci 75 = 9, paraphysati ; spo- 
ridia didyma 18 = 6, 4-gultata, loculo sup. majori. 

2201. Didymosphceria Betuioe (Niessl) Sacc. Syll. 1,707. - 
In ramis emortuis corticatis B e t u I se a I b ae pr- Tro- 
yes (Briard, n. I). 

2202. Diaporthe (Tetr.) oligocarpa Nits. - In ramulis corti- 
catis Cerasi, Rouen (Malbr. n. 690). — Asci 48 = 
6-7; sporidia constriclo-biconica, 13 = 4. 

2203. Diaporthe (Chorostate) pulchella Sacc. et Br. — 
Pustulis gregariis, subcutaneo-erumpentibus, iy 3 -i% 
mill. d.; peritheciis paucis circinantibus ) 1 / 3 -7 2 mill.d., 
globulosis, ostiolis convergentibus, brevibus, non ex- 
crtis ; ascis fusoideis , subsessilibus , aparaphysatis, 
60-76 = 12-16; lumine apiceminute bifoveolato, octo- 
sporis; sporidiis subdistichis, oblongo-fusoideis, con- 
stricto- 1 -septatis, 16-22 = 7-9, utrinque acutiusculis, 
rectis curvulisve, hyalinis. — In ramis corticatis P o- 
p u I i p y r a m i d a 1 i s, Troyes (Briard, n. 5). — Me- 
lanconi dolosce (Fr.) De Not. affinis videtur. 

220 k. Diaporthe (Chorostate) Briardiana Sacc.-Peritheciis 4 subcutaneo-proniinuhs, in acervulos valseos exiguos, 
gregarios, dense congestis, globulosis, { / z mill. d., 
ostiolis breviusculis vix convergentibus peridermium 
vix perforantibus; ascis oblongo-fusoideis , subinae- 
qualibus, 44-52 = 6-8, octosporis ; sporidiis monosli- 
cbis v. distichis, oblongo-ellipsoideis, utrinque obtu- 
siusculis, -12-14-4, medio leniter constrictis, tenui- 
terque l-septatis, 4-guitatis hyalinis. — In ramis 
emortuis salicinis pr. Troyes (Briard, n. 5). — 
Eximio et sollerti botanico Maj. Briard e Troyes Gal- 
lise meritissime dicata species hsec et alia3 sequentes 
ab ipso sagaciter perscrutatae. 

2205. Diaporlhe (Chorostate) Trecasshim Sacc. et Briard. 
— Peritheciis corticolis, in acervulos valseos conico- 
discoideos, regulares, arcte aggregatis, globosis, atris 
Y s mill. d., stromate albido ligneo exceptis circuloque 
nigro eximie circumscriptis, ostiolis in conum atrum 
obtusiusculum parum extans coalescenlibus; ascis cy- 
lindraceis breve stipitatis, apice lumine coarctato, ro- 
tundatis, p. sporif. 95-1 10 = 9-H, octosporis ; spori- 
diis monostichis ellipticis utrinque subrotundalis, con- 
stricto-l-septatis, 4S-22 • 7-9, biguttatis granulosis- 
ve, hyalinis. — In ramis corticatis Platani orien- 
talis pr. Troyes (Trecasses). — Ob sporidia elli- 
ptica et ascos teretes ad D. jibrosam nutat (Briard, 
n. 9). 

220G. Diaporthe (Euporthc) trinucleata Niessl. — In cau- 
libus AndryaUe, Saintes (BRiNACD,n. II). Asci 70 
« 7; sporidia 42 = 4, saepius 3-gultata. 

2207. Amphisphceria anceps Sacc. et Briard. — Peritheciis 
ligno striolatim nigrificato subimmersis, globulosis, 
compressiusculis, minutis, % mill. d., minute papilla- 
tis ; ascis tereti-clavulatis, stipitatis, apice oblusis, 
octosporiS; 63 = 10 p. specif. ; sporidiis oblique mo- 5 nostichis, 4-septatis, lenissime constrictis, 9-1 4 = 5-6, 
biguttatis, olivaceis. — In ramis decorticatis emortuis 
Populi, pr. Troyes (Briard, n. 10). — Hinc Didy- 
mosphcerice (Microtheliae), hinc Valsariw (Phoeosper- 
mati) nutat, ideoque anceps Amphisphcerice species. 

2208. Ollhia Quercus Fuck. — In ramis corticatis Quer- 
cus, Troyes (Briard, u.2).— Asci 140-160 = 13-1 6; 
sporidia didyma, fuliginea, 20-24 * 4 0-12. 

2209. Melanconis occulta (Fuck.) Sacc. Syll. I, 605. — In 
ramis Populi treinulae pr. Troyes (Briard, n. 3). 

22 1 0. Pleospora Bardance Niessl f. Platani Sacc. — In ra- 
mulis corticatis Platani orientalis pr. Troyes 
(Briard, n. 7). 

221 I. Pteospora vagans Niessl, ftpusitta. — In foliis Bam- 
busse cultae pr. Rouen (Letendre, n. 4707). — 
Asci crassi, clavati, 70-SO = 17-20. Sporidia disticha 
fusoideo-oblonga, 22 - 8, supra medium constriclum 
inflatula, 5-septata, longitud. parce divisa, olivaceo- 
fusca. 

2212. Cucurbitaria delitescens Sacc. *Prunorum.~ Perithe- 
ciis in csespitulos colleclis, transverse erumpentibus, 
globosis subiode confluentibus, obtuse papillatis, mi- 
nutis, atris r/ 4 -/ 3 mill. d.; ascis tereti-clavulatis, pa- 
raphysatis, breve stipitalis, 470 = 20-25 p. sporif., 
octosporis ; sporidiis oblique monostichis obovato-el- 
lipsoideis, apice obtusioribus, 28-32 * 4 5, 7-septatis 
denseque muriformibus, ad septum medium manife- 
ste, ad cetera vix constrictis, 25-32=12-4 5, oliva- 
ceo-fuligineis. — In ramis corticatis Pruni spino- 
sa3 pr. Troyes (Briard, n. 4 6). A typo proecipue spo- 
ridiis majoribus differt. 

2213. Melanomma Briardianum Sacc. - Pcritheciis grega- 
riis, seepeque 2-4 arcte confluentibus, glubuso-coni- 
cis, vix 4 / a mill. d., breve, subinde obsolete, papillatis, — 6 — 

durissimis, atris, extus sub-plicatis ; ascis tereli-cla- 
vatis, copiose paraphysatis, apicerotundatis, 160 = -16, 
octosporis ; sporidiis oblique monostichis, fusoideis, 
curvulis, utrinque attenuatis, 36-40 = 7-8, 3-seplatis, 
ad septum medium constrictis , loculis mediis ssepc 
inflatulis, 1-guttatisque, olivaceis, extimis paulo pal- 
lidioribus. — In ramis decorticalis lignoque corru- 
pto Salicis et Ribis, pr. Troyes (Briard). Spe- 
cies forma peritheciorum sporidiorumque facile, ut 
videtur, distinguenda. 

2214. Leplosphceria Michotii (West.) Sacc- In foliis Bam- 
1) u s » cultse pr. Rouen, socia Pleospora vagante 
(Letendre, n. 1707). 

2215. Sporormia minima Auersw. — In fimo vaccino, 
Saintes (Brunaud, n. 75). Asci 60-70 = 12 ; sporidia 
tetramera, 30 » 5. 

2216. Meiasplmria conforrnis (B. et Br.) Sacc. Sphoeria 
conformis B. et Br- et Curr. Spher. Hook. - In ramis 
Alni, Troyes, sociis Cryptospora suffusa et Crypto- 
sporio Nccsii, quae inter se metagenetice vere con- 
nexa sunt, non vero, ut opiuor, cum Mctasph. confor- 
mi neque cum Ditopella, quibus (mirum!) a Tulasneo 
subjunguniur (Briard). — Eximia species, perperam 
ab auctoribus ut forma Ditopellw fusisporm babita, 
hinc (quia mihi tunc ignola) in Sylloge omissa. Peri- 
thecia majuscula, / 4 mill. d.,tecta, depressula, papilla 
acuta erumpente; asci crasse fusoidei subsessilcs, api- 
ce obtusi, 60-72= IS-20, octospori , aparajihysati 
(an?) ; sporidia disticha v. oblique l-sticha, tereti-ob- 
longa, utrinque rotundata, curvula, 3-septata, non 
constricta, 20-24 = 7-8, 4-nucleata v. plurigultulala, 
hyalina. — Cbaracteres Melasplioeriw, sed nalura po- 
tius Calosporce, tarnen vere simplex. 

2217. Zignoella dotichaspora Sacc. — In ligno putri 1 1 i- — 7 — 
cis, Rouen (Letendre, n. 1785). — Asci clavati 85- 
90= 12; sporidiu fusiformia, curvulu, 5-7-septata, 
30 = 0, hyulinu. 

2218. Cryptospora Betulw Tul. — In ramis corticatis B e- 
tul a3 alba3 pr. Troyes (Briard, n. 2). 

2219. Lophiotrema angustilabrum (B. et Br.) Sacc. — Ad 
ramos U I i c i s, Rouen (Malbranche, n. 669). — Spo- 
ridia fusoidea, utrinque appendiculata, 4-guttuta (iror 
matura), constricto-l-septata, hyalina, 34 = 6. 

2220. Lopliiostoma striatum Sacc. — Peritheciis globulo- 
sis, hine inde gregariis, V 3 mill. d., cortice immersis, 
intus atro-cinereis, ostiolo erumpente, compresso, ob- 
tusiusculo; ascis tereti-clavatis breve stipitatis 150- 
i 60 = 15-20, copiose filiformi-paraphysatis, octospo- 
ris ; sporidiis oblique monostiehis v. distichis, fusoi- 
deis, utrinque obtusiusculis, 3-septatis,medio constri- 
ctis, 38- 't0 »4-1, 4-guttulatis, olivaceo-fulgineis, lon- 
gitudinaliter tenuiter striatis. — In ramis corticatis 
Rosce caninas Saintes (Brlnacd, n. 4). — Sporidiis 
non muriculutis sed striolatis ub affini L. Desmazierii 
dignoscitur. 

2221. Nectria cinnabarina (Tode) Fr. var. obscurata Rehm. 
— In ramis Ulmi, Troyes (Briard, n. 2). — Asci 
50-70 = 8-12 ; sporidia constricto-l-septata, 16-18 = 
5-6. 

2222. Neclria Stilbosporw Tul.- In acervulis Stilbospo- 
ra3 angustatu3 ad Garpinum cum Fusario so- 
cio. — Asci cylindracei 90-100 = 10 ; sporidia l-sti- 
cba, elliptico-oblonga, 16-20 = 7-8, tenuiter l-septa- 
ta, granulosa, hyalina. 

2223. Pezicula (Phragmopezia) livida (B.etBr.) Rehm.- In 
cortice Pini, Malmedy (Libert, n. 166). — Asei te- 
reti-clavati , breve stipitati , paraphysati , octospori, 
130 = 20; sporidia oblongu , utrinque obtusiusculu, - 8 — 
30 s 10, 4-nucIeata , tandem teDiiiter 3-septata, ad 
septa non, nisi raediura, constricta. Sporidiis septatis 
hsec nec non afflnis P. dissepta Tul. a ceteris specie- 
bus recedit. 

2224. Dermatea (Encoelia) furfuracea Fr. (nec Fuck. nec 
Sacc). — In cortice Alni glutinosse, Rouen (Le- 
TENDRE,n. 1802). — Asciclavulati 81-100 * 8-10, pa- 
raphysati, octospori ; sporidia cylindracea curva, 2- 
guttulata (quasi Allantosporarum) 10-12 = 3-4, hya- 
lina. — Species homonyma Fuckelii (Symb. 278) in 
C o r y I o et mea in P r u n o (Fung. ven . IV, 29) a ge- 
nuina differt ascomatibus multo minoribus, vix 1% 
mill. d., ascis cylindraceis, sporidiis ellipsoideo-oblon- 
gis, rectis, 10-11 = 6-8, structura tamen ascomatis 
et indumenti simillima. Ha?c postrema Derm. (Encce- 
lia) Fuckelii dici mcrctur. Icon. in F. ital. 1312 pes- 
sime fucata, nam non ochracea, sed stramineo-furfu- 
racea, prseteraquc ascomata nimis aperta. 

2225. Ascobolus immersus Pers. — In fimo vaccino Saintes 
(Brunaed, n. 75). 

222G. Trichopcziza albo-testacea (Desm.) Sacc- In culmis 
graminum majorum, Malmedy (Libert, n. 399). — 
Sporidia acicularia 10-12 » I.Est quasi Trichopeziza 
patens sed subsessilis. 

2227 Trichopeziza Bernardiana Sacc et Let.- Ascomatibus 
gregariis, sessilibus, cupularibus, totis pallide carneo- 
luteolis, K / z - { />> mill. d., subceraceis, extus pilis exiguis 
asperulis lutescentibus ornatis ; ascis teretlusculis, 
brevissime stipitatis, fiiiformi-paraphysatis, 50-60 = 6, 
octosporis ; sporidiis distichis fusoideo-cylindraceis 
lenissime curvulis, utrinque obtusiusculis, 10-13 = 
\ ,7-2, hyalinis. — ln caule emortuo C i r s i i p a I u - 
stris pr. Rouen (Letendre, n. 4717). — Generi Ile- — 9 — 
lotio affinis. — Claro Bernard, florse circuli Sequana3 
inferioris scrutatori eximio, dicata species. 

2228. Lachnella albido-fusca Sacc. Ascomatibus gregariis, 
sessilibus, scutellatis, coriaceo-dui'iuscu!is, j / 2 - 3 /4 mi ^- 
d., rufo-atris, breve villosis, setis filiformibus, septa- 
tis, fuligineis, Ievibus, 4 pt cr. ; disco concavo, albido, 
margine leniter involuto ; ascis tereti-clavulatis, de- 
orsum attenuato-stipitatis, 50-55 = 7-8, octosporis ; 
sporidiis anguste fusoideis, 7-9 * 4,5, distichis, rectis, 
byalinis. — In sarmentis corticatis Rubi Idsei, Mal- 
medy (Libert, n. 237). Lach. barbalw et L. flammew 
subafGnis. 

2229. Dasyscypha bicolor (Bull.) Fuck. — In ramis corti- 
catis quercinis, Malmedy (Libert, n. 398). 

2230. Peziza (Crouania) miniata Fuck. Ascobolus Cronani 
Cooke. — Inter muscos Malmedy (Libert, n. 394). 

223 1 . Niptera Polygoni Rehm. f. Rumicis- In caule R u m i- 
cis Acetosae emortuo, Rouen (Letendre, n. 4801). 
Asci tereti-clavati, paraphysati, 35-38 * 7 ; sporidia 
disticha, oblongo-fusoidea, 6-8 = t %-2, 2-guttulata, 
hyalina, recta. 

2232. Niptera ccespilicia (Karst.) Sacc. — In ramis sali- 
cinis, Malmedy (Libert, n. 368). 

2233. Niptera palustris (Rob.) Sacc- In culmis gramineis, 
Malmedy (Libert, n. 92). — Asci leretiusculi 30 = 4; 
sporidia bacillari-curvula, 4-5 = I. 

2234. Uelotium ceracellum (Fr.) Sacc- In cortice Rubi, 
Malmedy (Libert, n. 240). 

2235. Helotium Ilumuli (Lasch.) Karst.- In sarmentis Hu- 
muli (?), Malmedy (Libert, n. 393). — Asci 1 00-1 1 
« 8-10 ; sporidia fusoidea L2-4 5 = 3. 

2236. Helotium phacidioides Sacc — Ascomatibus sparsis, 
plano-scutellatis, initio cpidermide velatis (phacidioi- 
deis), dein prorsus emergentibus, VrV^ mill.d., mar \ 
J — 10 - 

gine breviter elevato, atro-fusco, levi, disco sordide 
cerineo, concaviusculo ; ascis tereti-clavulatis, breve 
crasse stipilatis , 00« 10, paraphysatis, octosporis , 
sporidiis, oblique monostichis, bacillaribus, apice ob- 
tusiusculis, 15 = 2, leiiiter curvis, byalinis. — In foliis 
emortuis Betulae albse, saepius epiphylla, Malme- 
dy (Libert, n. 953). — Hic Trochilis, bine Phacidiis 
affine, sed propius Ilelotio. 

2237. Calloria vinosa (A. S.) Karst. - In ligno fagineo, 
Malmedy (Libert, n. 589). 

2238. Crijptodisciis Libertianus Sacc. cl Roum.- Ascoma- 
tibus gregariis, disciformibus, convexulis, V 2 m '"- d., 
epidermide velatis dein, ea rimose v. varie fissa, erum- 
pentibus, roseis, cornosulis ; ascis lereti-clavatis bre- 
ve crasse stipitatis, 120-130 = 20-24, apice rotunda- 
tis, paraphysibus simplicibus, ramulosisque obvallatis, 
octosporis ; sporidiis distichis, clavato-fusoideis, 28- 
30 = 8, 5-(raro 3)-septatis, nou constrictis, hyalinis.- 
In ramis cortieatis salicinis (utvidetur), Malme- 
dy (Libert, n. 844). — Affinis Cryptodisco majori, sed 
sporidia crassiora, recta, 5-septata, non constricta. 

2239. llendersonia notlia Sacc. et Br. — Peritbeeiis grega- 
riis, globoso-depressis, subsuperfieialibus. verruculo- 
sis, astomis y i0 -% mill.d., contextu parum distincto; 
stylosporis oblongo-cylindraceis, 10-12 = 4, utrinque 
rotuudatis, rectis, 3-septatis, constrictisque, olivaceo- 
fuligineis. — In pag. inf. foliorum Juniperi com- 
munis, Troyes (Briard, n. 16). 

2240. Ascochyta althoeina Sacc. et Bizz. - Maculis sordide 
brunneis, saepe flavo-marginatis, subcircularibus, pe- 
ritheciis innatis, punctiformibus ; spermaliis oblongis, 
utrinque rotundatis, l-septatis, constrictulis, hyalinis, 
7-10 = 3,5-4. — In foliis Althaeae officinalis langui- 
dis, Rouen (Letendre, n. t727 bis ). - 11 - 

2241. Ascoclujta Paulownice Sacc. et Brun. — Maculis cpi- 
pbyllis variis, fusco-cinerescentibus ; peritbeciis len- 
ticularibus, perlusis, 90 /u d. ; spermatiis fusoideis, 
14-18 = 3, l-septatis, vix constrictis, 4-guttulatis, di- 
lute olivaceis. — In foliis P a u 1 ow n i se, Saintes, so- 
cia PlnjllostictaPaulownice Sacc. (Brcnaud, n. I I). 

2242. Ascochyta graminicola Sacc. *ciliolata Sacc, Mich. 
II, 621. - In foliis II o lci, Bouen (Letendre, n. 1697). 

2243. Septoria Scorodonicv. Pass. in litt. (ut var. Sept. Tcu- 
crii). — iWaculis minutis subcircularibus, prsecipue 
epiphyllis, denique folium perforantibus, rufo-ochra- 
ceis ; peritheciis paucis punctiformi-lenticularibus, 80 
u d., perforatis; spermetiis bacillaribus, utrinque ob- 
tusiusculis, continuis, hyalinis, 28-36- 1-1,3, egut- 
tulatis. — In foliis languidis Teucrii Scorodo- 
nia3 pr. Bouen (Letendre, n. 1703). — Taillebourg 
Char. inf. (Brunaud). 

22 14. Septoria Galeopsidis West.- In foliis Galeopsidis 
. Tetrahit pr. Bouen (Letendre, n. 1709). Sperma- 
tia 30-35= I. 

2245. Septoria Ligustri Desm. in Kichx Flandr. I, 354. — 
In foliis Ligustri vulgaris languidi pr. Bouen 
(Letlndre, n. 1704). Spermatia 15 = I. 

2246. Septoria ficaricccola Sacc. (An Depezea Qcarieecola 
Lasch., Bot. Zeit. 1844, p. 426). — Maculis arescendo 
ochraceo-pallidis, immarginatis ssepius epiphyllis ; pe- 
ritheciis punctiformibus depressis, atris, perforatis, 50 
(A d. ; spermatiis bacillari-fusoideis, l-septatis, 18-20 

fe 1,5, subiude curvulis, hyalinis. — In foliis Fica- 
riae ranuncuioidi sj^socTo Aecidio Ficariw et Ae- 
cidiolo exanthematico f. Ficarice •• conidiis ovoideis, 
hyalinis 5-6 = 3. 

2247. Septoria lineolata Sacc. et Sp. — In foliis Carici- 
nearum, Bouen (Letendre, n. 1781). __ 19 _ 

2248. Septoria Sisonis Sacc- Maculis variis expallentibus; 
peritheciis copiosis, punctiformibus, atris ; spermatiis 
bacillaribus, obtusiusculis, obsolete 3-septatis, 30 * 
1,5, hyalinis. — In foliis Sisonis Amomi, Saintes 
(Bkdnadd, n. 19). — Ab afflni Sept. Petrosciini differt 
spermatiis brevioiibus, maculis diversis. 

2249. Septoria sarmenticia Sacc. - Peritheciis gregariis, 
globosis, papillatis, / 6 mill. d., subepidermicis ; sper- 
matiis bacillari-fusoideis, utrinque aculis, continuis, 
hyalinis, 7-11 * 1,5. — In caule Tami commu- 
nis, Rouen (Malbra:ncije, n. 700). 

2250. Septoria Epliedrw Sacc. - Peritheciis gregariis, glo- 
boso-depressis, pertusis, 80-IOO^d., epidermide ini- 
tio velatis; spermatiis bacillaribus, curvis, utrinque 
obtusiusculis, 26-30= 1,5, 6-10-guttulatis, hyalinis. 
— In ramulis Ephedrse, Rouen (Letendre, n.4 7S7). 

2251. Dothicliiza Padi Sacc. et Roum. - Peritheciis subsu- 
perflcialibus, gregariis, applanatis, dcin pezizoideo-de- 
pressis, atris, subcoriaceis, y,- 1 /, mill. d.; spermatiis 
oblongis, 6=1, hyalinis; basidiis varie ramosis cylin- 
draceis 4-6-plo longioribus suffultis. — In ramis cor- 
ticatis P r u n i P a d i, Malmedy (Libert, n. 1 32). Ve- 
risimiliter status spermogonicus Cenangii Padi Fr. 

2252. Cytispora ericeti Sacc. — Peritheciis hinc inde ag- 
gregatis, subcutaneo-erumpentibus, papillatis, atris, 
% mill. d.; spermatiis cylindricis, curvis, 11-14 = 2, 
hyalinis ; basidiis bacillaribus brevioribus. — In trun- 
co corticato Ericse, Rouen (Malbranche, n. 664). 

2253. Diplodia Juniperi West. f. foliicola. - In foliis emor- 
tuis Juniperi communis, Troyes (Briard, n. 17). 
Stylosporae didymae, fuscee, 24-26 = 10-11. 

2254. Diplodia Plalani Sacc. - Peritheciis gregariis, subcu- 
taneo-erumpentibus, papillatis, atris, % ruill. d.; sty- 
losporis didymis, utrinque rotundatis, constrictis, 


** — 13 — 
22-28= 12-N, fusco-olivaceis. — In ratnis Platani 
orientalis, Troyes (Briard, n. 19) et in agro Ve- 
neto. Dipl. pavpercula B. differt quia raicrospora. 

2255. Camarosporium polymorphum (De Nut.) Sacc. — In 
caulibus Rutse, Saintes (Brunaud, n. 14). Stylosporee 
ovato-globosae, 2-3-septato-muriformes, subinde cru- 
ciatim septaUe, fuliginese, 10-4 5 = 8-10. 

2256. Labrella Ptarmicce Desra.- In foliis AchilleeePtar- 
raica3 vivis, Rouen (Letendre, n. 1767). — Speci- 
mina imperfecta, ergo dubium an statum ascophorum 
spectent. 

2257. PhyUosticta Paulownice Sacc. — In foliis Paulow- 
niae, Saintes (Brunaud, n. II). 

2258. Phylloslicta Wistarice Sacc. - Maculis irregularibus 
amphigenis, ochraceis ; peritheciis gregariis lentifor- 
raibus, pertusis, y 6 mill. d., tenui-membrauaceis; sper- 
matiis oblongis, deorsum acutioribus, 2-guttatis, 8-10 
= 3-3,5; basidiis acicularibus 15= 1,5. — In foliis 
Wistariae sinensis, Saintes (Brunaud, n. 22). — 
Ob basidia Phomce accedit, cetera vero PhyUostictce. 

2259. Pliylloslicta Pharbitis Sacc. — In foliis Pharbitis 
hispidee, Roue-n (Letendre, n. 1683). 

2260. Phytlosticta Caprifoli (Op.) Sacc. — In foliis Loni- 
cerse, Rouen (Letendre, n. 4799). 

2261. Phyllosticta cesculina Sacc.-Maculis araphigenis are- 
scendo ocliraceis, variis ; perilheciis punctiformibus, 
vix { / iQ raill. d., atris; sperraaliis ellipsoideis, hyalinis, 
9 = 3; basidiis obsoletis. — In fuliis adhuc vivis Ae- 
sculi Hippocastani prope Rouen (Letendre, 
n. 1708)- — A Ph. cesculicola differt preecipue sper- 
raatiis duplo raajoribus 

2262. Phoma Ophiles Sacc. — Perilheeiis subcutaneis glo- 
bo depressis, atro-olivaceis, subinde linea stoniatica 
nigricante subcorticali cinctis, ostiolo obtuso erum- _ 14 — 
/ 
pente; spermatiis fusoideis, rectis, 10 = 2, 2-gutlatis 

hyalinis ; basidiis acicularibus fascieulatis, 15= 1,5, 

hyalinis. — In ramulis emortuis Hibisci syriaei, 

Saintes (Brunaud, n. 5). — Spermogonium Diaporihes 

Ophites Sacc. 

2263. Coniotfiyrium fcedans Sacc.-In ramis corticatis J u- 
glandis rcgiae pr. Troyes (Beiaed, n. 22). 

2264. Steganosporium Aescuti Sacc, Syll. II, p. 3.- In ra- 
mulis Aesculi Hippocaslani, Troyes (Briard, 
n. 12). Status conidicus Massariw Aescuti. 

2265. Sphacelia nigricans (Tul.) Sacc. *S.tenella Sacc. - 
Acervulis inulto minoribus, V^/s ir >'"- d., epidermide 
diu velatis, atris; conidiis sphoericis, 1-5 = 1,7, hyali- 
nis, catenulatis ; basidiis e basi cellulosa olivaceo-fu- 
liginea oriundis , acicularibus, 8-14= 1,5, hyalinis, 
simplicibus v. bi-trilidis. — In calamo Junci glau- 
ci, Bouen (Malbranche, n. 654). 

2266. Cytindrosporium Colchici Sacc. An Septoria Colchici 
Pass.? — Acervulis parenchymate immersis, puneti- 
formibus, saepius concentrice dispositis, 80-100 y. d., 
perithecio destitutis ; conidiis bacillari-fusoideis hya- 
linis, 26-30 = 2-2,5, curvulis,-subinde spurie l-3-se- 
ptatis (interdum multo brevioribus, 10-12 » 3 recliu- 
sculis) ; basidiis bacillaribus varie ramosis, hyalinis. 
— In foliorum partibus arescendo ochraceis Colchi- 
ci officinalis, Bouen (Letendre, n. 1777). 

2267. Closterosporium fungorum Sacc. — Sporodoehiis ef- 
fusis planis, aterrimis, 2-3 mill. latis, compaclis, su- 
porficialibus; conidiis dense fasciculatis fusoideis; api- 
ce rotundatis, 25-28 = 8, recte, v. insequilateralibus, 
deorsum in basidium cylindraceum iis brevius atte- 
nuatis, 3-(raro 4)-septatis^ ad septa leniter constriclis, 
loculi^2 intermediis fuligineis, guttulatis, extimis basi- 
diis que dilute olivaceis. In C o r t i c i o 1 e v i v.[affi- — 15 — 

ni parasiticum, Alengon (Gillet). — A Sporidesmio 
fungorum (Fr.) Berk. verisimiliter non differt; natura 
vero compacta tam a Closterosporio quam a Sporode- 
smio recedit et potius ad Exosporium vergit. A Conj- 
neis vegctatione prorsus superiiciali differt. 

2268. Macrosporium trichellum Sacc. et Arch. — In foliis 
Hederse, Rouen (Letendre, n. IC88). _ 

2269. Cladosporium perpusillum Sacc- Caespitulis creber- 
rimis, punctiformibus, atris, superficialibus ; hyphis 
e basi stromatica hemisphserica sphseriasformi oriun- 
dis, filiformibus, 40-50 = 5, sursum denliculato-spo- 
rigeris, continuis, fuligineis ; conidiis oblongis v. bre- 
ve fusoideis, continuis mox 1-(raro 2-3)-septatis, vix 
constrictis, 9-11 = 4, olivaceis. — In culmis Ammo- 
philse, Vendee (Malbrancbe, n. 78). Habitus feremi- 
nimi Perisporii. 

2270. Botrytis bryopliila (Pers. ?) Sacc. Sporotriclium bryo- | 
philum Pers.? — Effusa, flavido-alba, compactiuscula ; 
hyphis fasciculatis, assurgentibus,septatis, fulvellis, 20 
(A, cr., sursum varie ramosis, ramulis asperulis hinc 
inde glomerulos basidiorum oblongorum, ineequatium 
gerentibus; conidiis sphaericis, levibus, 3,5-4 fx diam., 
hyalinis ad apicem basidiorum nascentibus. — In ra- 
mulis foliosis Hypnorum, Rouen (Letendre, n. 
-1778). Convenit cum diagnosi Persooniana, qua3 ta- 
men ita manca ut judicium tutum inferri nequeat- 

2271. Ramularia Lampsance (Desm.) Sacc. f. Taraxaci.- In 
foliis Taraxaci officinalis pr. Rouen (Letendre, num. 

1694). — Conidia cylindrico-fusoidea, 15-25 = 3. 

2272. Cercospora monlana (Speg.) Sacc. - In pagina inf. fo- 
liorum languidorum Epilobii monta ni pr.Rouen 
(Letendre, n. 1695). 

2273. Ovularia sphceroidea Sacc. — In foliis Loti cor- - 16 - 

niculati, hypophylla,pr.Roueo (Lrtendre,ii.I714). 
— Conidia globulosa 8-4 a d. 

2274. Sphceridium vitellinum Fres. — In foliis dejectis pu- 
trescentibus, Elbeuf (Malbranche, n. 783). — Basi- 
dia stipitem eonstituentia fasciculata bacillaria, sitnpli- 
cia vel sursum breve ramulosa, 50-60 = 2 ; conidia 
catenulata, cylindrica, 6-8= 1-1,3. Eximia plantula 

_ flavo-vilellina, globosa, stipitulata. 

2275. Fusarium (Selenosporium) socium Sacc. — Sporodo- 
chiis superficialibus, pulvinatis , cinnabarinis, i-2 
mill. d., compactis, lcvibus; conidiis fusiformibus , 
utrinque aeutissimis, curvis, tenuiter 6-8-septatis, 
gutlulatis, 60 = 6-7 ; basidiis fascicuhitis filiformibus, 
50-90 = 3, ramoso-furcatis, hyalinis. - In cortice C a r- 
pini cum Slilbospora et Neclria Stilbosporw, cujus 
facile status conidieus, Troyes (Briard). 

2276. Fusarium violaceum Fuck. In tuberibus udis S o- 
lani tuberosi, pr. Rouen (Letendre, n. 4 722). — 
Conidia falcata, obtusula, 30 = 5, 3-septata. 

2277. 1'criota tomentosa Fr. — In tuberibus Solani tu- 
berosi, socio Fusario violaceo quod in Periola 
parasilari videtur. — Conidia obovata minuta, 5 » 3, 
hyalina, basidiis 3-4-plo longioribus dense fascicula- 
tis bacillaribus suffulta. 17 — II. Funui belgici lecli a cl. Dominis Elisa Bommer et Maria 

Rousseau (*). 

\. Pohjporus Braunii Rahenh. — In truncis exotieis in 
Horto botanico Bruxellcnsi. 

2. Chcetomium Fieberi Corda. *C. Saccardianum Bomm. 
et Piouss. in litt. - In charta putreseente. - Perithecia 
minuta, % mill. d., mox collabascendo cupulata ; se- 
tulae (iliformes fuligineoa, 150-200 » 3, motlice flexuo- 
sce, sursum denticulato-conidiophorae; conidia sphae- 
rica hyalina dein fuscidula, distincte muriculata, 8-9 
u d. Sporidia limoniiformia, 9 = 7, fuliginea. Conidia 
modo descripta ab auctoribus nullis describuntur : an 
ergo species dislinguenda ? 

3. Trichosphceria PunctiUum Rehm. *T. pachyspora S. 
R, B. — A typo recedit sporidiis paulo brevioribus 
et crassioribus. Perithecia % mill. d. ; setuke septa- 
lie atrofuseae 150-200 « 8; asci tereti-fusoidei, 90-80 
b 10; sporidia cllipsoidea, utrinque acutiuscula 10- 
12 = 7, granulosa, hyalina, v. dilutissime flavida. — 
In lignis putridis. 

4. Zignoella (Zignoina) grccnendalensis S. R. B. — Peri- 

theciis gregariis, subglobosis, exiguis, y e mill., breve 
papillatis, carbonaceis, fragilibus, atris, basi hyphis fu- 
ligineis filiformihus tortuosis cinctis, ceterum subgla- 
bris ; ascis cylindraceis, modice stipilalis ; paraphy- 
satis, oclosporis, I 10-120 » 7, apicc lumine sub-bifo- 

(1) Species perpaucas e Verviers cl. Doct. E. Lambotte communi- 
cavit. Ceteras spccies prope Bruxelles legeruut cll. jdominae Bommer 
et Rousseau. 

s. 3 — 18 — 

veolato ; sporidiis, monostichis, elliptico-oblongis, sub- 
ina?quilateralibus, 16-18 ~ 6-7, 4-2-guttatis, granulo- 
sisque, hyalinis. — In ligno fagineo putri, Groe- 
nendael pr. Bruxelles. — Fructificatione ad Cerato- 
stomellam dubiatn Sacc. admodum accedit, sed rostel- 
lum perithecii deest. 

5. Melanopsamma Saccardiana Bomm. et Bouss. in litt. 
— Peritheciis gregariis, minutis, '/ 6 mill. d., subglo- 
bosis, obluse papillatis, atris, glabrescentibus, sed hy- 
phis dematiaceis (propriis?) rigidulis, fuligineis, plerum- 
que cinctis; ascis subcylindricis, aparaphysatis v. spu- 
rie paraphysatis, 60-70 = 5-7, apice rotundatis, deor- 
sum attenuatis breveque stipitatis, octosporis; spori- 
diis oblique monostiehis v. distichis, breve oblongis, 
utrinque obtusiusculis, diu continuis, tandem dislin- 
cte conslricto-l-septatis, 7-8 = 4, 2-4-guttulatis, hya- 
linis. — In ligno fagineo putrescente Groencndael, 
sociis lielminthosporio apiculato et Lasiosphccria hi- 
spida. 

6. Lophiotrcma rubidum S. B. B. — Peritheciis ligno (cor- 

tice secedente) superficie leniter cruentato semiim- 
mersis, v. basi infossis, subglobosis, compressiusculis 
carbonaceis, nigris, V 3 mill. cr., ostiolo minuto com- 
presso, subiode subpapillato ; ascis teretibus, filifor- 
mi-paraphysatis, breve stipitalis, 130 = 10, octosporis; 
sporidiis oblique l-stichis v. distichis, fusiformibus, 
rectis curvulisve, utrinque acutis, 25-30 « 6, 4-nu- 
cleatis,triseptatis, leniterque constrictis, hyalinis, inilio 
strato exiguo mucoso obductis. — ln sarmentis emor- 
tuis Bubi. — Affine Loph. prccmorso, a quo differt 
sporidiis 4-(nec 6-) nueleatis, matrice cruentata etc. 

7. Physalospora Caltuiue (De Not.) Sacc. — lu ramis cor- 

ticatis Callun» vulgaris, Verviers (Lambotte). 

8. Phoma nitidula S. B. B. — Peritheciis grcgariis, glo- — 19 - 

boso-hemispha?rieis, atris, nitidissimis, subsuperficia- 
libus, % mill. d., vix papillatis ; spcrmatiis bacillari- 
bus, rectis, utrinque obtusiusculis, I G-20 = 1 ,8-2, hya- 
linis, basidiis perexiguis. — In glandibus querci- 
nis. — Aflinis Phomce cylindrosporcv, sed perithecia 
diversa. 
9. Phoma (Aposphceria) stigmospora Sacc. et Lamb. — 
Peritheciis subsuperficialibus hinc inde dense grega- 
riis, globosis obtuse breve papillatis, atiis, % mill. 
diam. ; spermatiis copiosissimis globosis, percxiguis 
4-4,5 u diam., subhyalinis ; basidiis acicularibus, 7- 
9= 1,3, fasciculatis, hyalinis. — In ramis corticalis 
. emortuis Callunse vulgaris, Verviers (Lamgotte). 

1 0. Ceuthospora glandicola S. R. B. — Stromatibus sparsis, 
e basi subplana depresse conicis, subsuperficialibus, 
atris, nitidulis, '/ 3 mill. lat. intus 2-4-Ioculatis ; con- 
textu minute celluloso rufo-fusco ; spermatiis fusi- 
formibus, curvulis, utrinque acutis, hyalinis, 4 5-17 = 
•1,5; basidiis obsoletis. — In glandibus emortuis quer- 
c i n i s. 

\\. Hendersonia (Stagonospora) Lambottiana Sacc. — Pe- 
ritheciis erumpenti-subsuperflcialibus , globoso-de- 
pressis, vertice tandem (collabascendo ?) excavatis , 
subastomis, atro-olivaceis K /kr K /i mill. d., contextu sub- 
prosenchymatico olivaceo-fusco ; stylosporis cylin- 
draceis, curvulis, ulrinque rotundatis, 44-18 = 3-4, 
3-septalis, non constrictis, hyalinis ; basidiis dense 
fasciculatis, cylindricis, varie furcatis v. ramosis, 25- 
30 = 2 , hyalinis. — In trunco ramisque corticatis 
emortuis Callunee vulgaris, Verviers (Lambot- 
te). — In gcnere anceps, quia perilhecia subastonsa 
et fere pczizoidea. 

42. Camarosporinm pithynm S. R. B. — Peritheciis sub- 
sparsis, globoso-lcnticulaiibus. cpidermide iniliovela- — 20 — 
tis, '/ 8 mill. d., poro pertusis ; stylosporis oblongo- 
ellipsoideis, 3-septatis, parceque muriformibus, ad se- 
pla non constrictis, 18-20 = 8-10, fuligineis, basidiis 
brevissimis hyalinis suffultis. — In foliis Arauca- 
rioe imbricatee, ssepius epiphylla. — A C. susega- 
nensi diffcrt peritheciis paulo majoribus et defectu 
macula matricali. 

13. Camarosporium salicinum S. R. B. — Peritheciis sub- 
cutaneo-erumpentibus, globoso-papillatis atris, laxe 
gregariis, J / 2 mill. d. ; stylosporis ellipsoideis, 3-septa- 
to-muriformibus, ad septa constrictis, utrinque ro- 
tundatis, 18-20 = 8-10, fuligineis ; basidiis .... non 
visis. — In ramis corlicalis salicinis, socia Diplo- 
dia salicella Sacc. 

\A. Sphccronema ?? Acicula S. R. B. — Peritheciis spuriis 
io ligno superticic pruinoso-dealbalo laxe gregariis 
superficialibus, minutis, acicularibus, apice truncatis 
nigris, 150 = 50, eonlextu prosenchymatico, subcar- 
bonaceo, fuligineo, basidiis praslongis, filiformibus, fa- 
sciculatis, ajiice in vesiculam guttulatam 18-20 = 8- 
10, desincntibus ; spermaliis oblongis suballantoideis, 
deorsum acutioribus, ^2-15= 4-5, gutlulatis hyali- 
nis. — In ligno putrescente Carpini Betuli. -- 
Forma paradoxa (lichenosa?) a genere Sphceronemate, 
valde recedens. 

Agyriella Sacc, nov. gen. Agyrium Lib. ex parte. Sporo- 
dochium erumpens, pulvinatum, gelatinoso-indura- 
tum, nigrum ; basidia praelonga fasciculata, sursum ra- 
mosa, ramis pluries verticillato-ramulosis, hinc capi- 
tato-conidioplioris. Conidia acrogena oblongo-cylin- 
dracea subhyalina. 

15. Agyriella nitida (Lib.) Sacc. Agyrium nitidum Lib. Conf. 
Sacc, Syll. fung. II, p. 317. — Basidia 150-200 u 
longa, quandoque in fasciculos coalescentia ; conidia — 24 — 
subcylindracea, curvula, 3-4 = '/„ cum basidiis e hya- 
lino dilulissirne olivacea. — In sarmcntis Rubi. 
4 6. Sporoschisma insigne S. R. B. — Effusnm, setnloso- 
velntinum, atrum (ex conidiis) albido-variegatum ; hy- 
phis erectis cylindraeeis, supra basira v. et prope api- 
cem inflatulis, obscure septatis, 200-300 = 10-12 (ad 
inflationes), fuligineis basi fibrillosis; conidiis ex inte- 
riore hypha continuo exsilientibus, subindeque cate- 
nulatis, cylindricis, utrinque truncatis, 40-50 = 6-6%, 
initio granulosis, dein 4 0-14-guttatis, septatisque non 
constrictis, hyalinis. — In ligno putri. Pulcherrima 
species, a eeteris optime distinguenda. 
4 7. Virgaria coffeospora S. R. B. — Effusa setuloso-velu- 
tina, atra ; hyphis assurgentibus, rigidulis, sursura 
acutis, reraote septatis, fuligineis, subsimplicibus ; co- 
nidiis ( pleuro-acrogenis? ) ovoideis, plano-convexis 
(coffeiformibus), 10-5, bigultulutis, fuligineis. — In 
ligno putri fa gi neo. 
4 8. Uelminthosporium coryneoidevm De Not. * II. prolife- 
rum S. R. B. — A typo differt pra^cipue hyphis minus 
densis et prresentia articuli sphaerici, levis, l-gullati, 
ochraceo-fusci, 20 fi d., et mox decidui, ad apicem 
conidiorum. — Hyphae 80-90 = 7, pluriseptata ; coni- 
dia ellipsoidea 32-35 =4 8, quinquelocularia, non con- 
stricla, fuliginea, loculis extimis pallidioribus. — Ad 
caules Urticas dioica3. Proliferatio vere curiosa, 
et hucusque nobis in nulla alia specie visa. 
4 9. Closterosporium gibbuvx S. R. B. — Effusum, tenue, 
velutinum, atrum ; hyphis raycelicis repentibus septu- 
latis, pallide fuligineis, hinc inde ramulos conidiopho- 
ros conidio triplo breviores sub-l-septatos exerenti- 
bus; conidiis oblongis arcuato-gibbis, hinc apice late- 
rali, saepius obtuso, 2-septatis, non constrictis, 15 = 
7-8, fuligineis dein prorsus opacis. — In foliis Arau- — 22 — 

cariae imbricatse putrescentibus. — Conidii apex 
subintle (e germinatione?) muco quodam auctus. 
20. Closterosporium Eruca S. R. B. — Effusum, tenue, 
subpulveraceum, atrum; mycelio fere obsoleto; coni- 
cliis tereti-fusoitleis, stepius curvatis, apice rotundatis, 
65-70 =11-14, basi brevissima stipitiformi suffultis, 
4 3-lG-septalis, ad septa non constrictis, atrofuligi- 
neis. — In ligno putrescente Ulmi. 

III. Fungi helvetici et tyrolenses lecti a cl. prof. P. Morthier, 
G. Winter et ab. J. Bresadola. 

1. SphcereUa nerviseda Speg. * microspora: sporidiis cla- 
vulatis quam in typo brevioribus, 1 0-1 2 4,5 in ascis 
clavulatis50 * 10 oblique monostichis.- In foliis cmor- 
tuis Orobi verni, sociis spcrmogoniis : Septoria 
orobicola Sacc. et Plujllosticta orobella Sacc, prope 
Neuchatcl, (Morthier, n. 5). 

2. Metasphceria massarina Sacc. — Peritheciis sparsis, 
subcutaneis, vix erumpentibus, globoso-depressis, ob- 
solete papillulatis, V 4 mill. d., subcoriaceis ; ascis cylin- 
draceis, breve stipitatis, apice rotundato-obtusis, 125- 
130 = 10-11, paraphysibus tenuibus, subinde ramulo- 
sis obvallatis, octosporis; sporidiis monostichis oblon- 
gis rectis, utrinque obluse rolundatis, 23-28 * 8-10, 
5-6-septatis, non constrictis, nisi leniter ad medium, 
hyalinis. — Ad ramulos corticatos Ribis alpini 
pr. Neuchalel (Morthier, n. 10). — Pulchra species, 
ad Massarinam accedens, sed sporidiorum mucus 

QUilllS. 

3. Leptosplmria Galiorum Sacc. v. Gentianae. — Adcaules 
Gentiana? lutese propeNeuchatel (Morthier, n. 18). — 23 — 
— Asci clavati stipitati, 75-80 =18; sporidia 3-septa- 
ta, rufo-fusca, 20-22 = 7-9. 

4. Leplosphceria ophioboloides Sacc. — Peritheciis grega- 
riis epidermide velatis, globosis, { /c { A m '"- &••> atris, 
ostiolo papillato erumpente; contextu parenchymati- 
co densiusculo; ascis elavatis, breve stipitatis, apice 
obtusiusculis, 120-130 = 14, parce paraphysatis, octo- 
sporis; sporidiis subtristichis bacillaribus, utrinque 
obtuse rotundatis, 8-10-septatis, loculo 2.° vel 3.° 
paulo crassiore, 50-55 = 4-4,5, olivaceo-melleis, lo- 
culis srepius minute biguttulatis. — Ad caules Tra- 
gopogonis, ut videtur, in sylvis prope Neuchale! 
(Morthier, n. 14). — Sporidia subinde bina apicibus 
connexa, interdum in loculos secedentia, hinc ophio- 
boloidea. 

5. Leptosphosria Morthieriana Sacc. — Peritheciis laxe gre- 

gariis, parenchymate immersis globulosis, duriusculis, 
atris, J / 6 mill. d., ostiolo conoideo acuto, emergenle ; 
ascis teretibus, crassis, brevissime abrupte stipitatis, 
140-150 = 35-37, paraphysatis, apice subrotundatis, 
octosporis ; sporidiis distichis oblongo-fusoideis re- 
ctis, utrinque rotundatis 40-45= 13-14, 5-septatis, 
vix constrictis, lutescentibus. — In foliis Succisae 
putrescentibus in palude torfaceo les Ponts prope Neu- 
chatel (Morthier, n. 6). — Preeclaro botanico, de Flo- 
ra helvetica meiitissimo, P. Morthier dicata species. 

6. Leplosphceria vagabunda Sacc. — In sarmentis corti- 
catis Rubi Idiei prope Neuchatel (Morthier, n. 4). 

7. Pleospora Cijlisi Fuck f. Sparlii. — In ramis Spartii 
juncei, Neuchatel (Morthier, n. I). 

8. Pyrenopeziza Corceltensis Sacc. — Ascomatibus laxe 

gregariis epidermide diu velatis, dein erumpentibus, 
plano-sculellatis, '/ 4 mill. d., totis nigricantibus, mar- 
gine parum elevalo, subina?quali ; cxcipuli conlextu 1 — 24 - 

parenchytnatico fusco, ad marginem parenchymatico 
subhyalino ; ascis fusoideis, brevissime stipitatis, api- 
ce obtuse attenuatis, octosporis; paraphysibus bacilla- 
ribus apice anguste clavulatis; sporidiis sublrisliehis, 
fusiformibus, reclis, curvulisve, acutiusculis, 30-32 « 
3,5-4, granulosis hyalinis. — In foliis calamisque L u- 
zula* albidae in sylvis Corcelles prope Neuchatel 
(Morthier, n. 15). — Allinis Trochilcc diminuenti 
Karst., sed sporidia longiora et paraphyses vix apice 
clavatae. 
0. Chondrioderma spumarioides (Fr.) Rost. — Ad virgulta 
prope lacum Neuchatel (Morthier, n. 24). 

10. Seploria Visci Bresad. in litt. — Maeulis subcirculari- 
bus amphigenis lutescentibus, nonnihil elevatis, mar- 
gine concolori ; peritheciis in centro maculoe hypo- 
phyllse copiosis , densis, globoso-lenticularibus, late 
pertusis, atris, %-'/- mill. d.; spermatiis anguste bacil- 
lari-fusoideis, leniter curvis, 20-34 = ^,5, spurie obso- 
lete l-3-gultato-septulalis, hyalinis, utrinque obtusiu- 
sculis. — In foliis adhuc vivis Visci albi in sylvis 
Tridenlinis (Buesadola). 

11. Septoriu pleosporoides Sacc. — In caulibus emortuis 
Ranunculi aconitifolii in Jura prope Neucha- 
tel (Mortbier, n. 16). 

12. Scploriu Xijlostei Sacc. et Wint. — Maculis subcircu- 
Iaribus, albicantibus, atro-marginatis ; peritheciis pau- 
cis, amphigenis lenticularibus, perlusis, 120-150// d.; 
spermatiis bacillaribus, utrinque obtusiusculis, leniter 
curvis, 40-00 = 1,5, 8-SO-gullulatis, hyalinis. — In fo- 
liis Lonicerae Xylostei vivis v. languidis, Ziirich 
(Winter). 

13. Septoriu Trollii Sacc. et Wint.— Maculis variis ochra- 

ceo-expalleutibus, saspius epiphyllis, vix marginatis ; 
peritheciis innatis, pcrexiguis, 40-50 /u d., fuscellis ; - 25 — 

spermaliis filiforiuibus, leniter flexuosis, 40-50 \- 
1,5, tenuiter 3-septatis hyulinis. — In foliis Trolli 
europeei languidis, Rigi Helvetiae (Whnter). 
\A. Scptoria orobicota Sacc. — In foliis Orobi verni, 
prope Neuchatel, socia Sphoerella nerviseda et Phyl- 
loslicta orobella (Morthier, n. 5). 

15. Phyllosticta orobella Succ. — Maculis expallentibus, 

variis, non murginatis; peritheeiis gregariis, punctifor- 
mibus, inilio lectis, 80-100 u d. ; spermatiis oblongis, 
ineequilateris, utrinque rotundatis, biguttulatis, hyali- 
nis, 7-7,5 3. — In foliis Orobi verni cum pree- 
cedente, Neuchatcl (Morthier, n. 5). A P/i. orobina 
Sacc. prorsus diversa. 

16. Sirococcus cylindroidcs Sacc. — Peritheciis gregariis, 
velutis, dein epidermide secessa, superliciulibus, glo- 
boso-conicis, dein collubuscentibus, papiilulatis, %-% 
mill. d., atris, duriusculis; spermaliis in cutenulas I 
simplices v. purce ramosas, 50-00 yt longas digestis, 
cylindricis, utrinque subtruncatis, 6-7 « 1,5, subhya- 
linis, ex basidiis sporomorphis fusciculutis oriundis. 
— In caule emortuo Adenostylis albifrontis 
in Jura prope Neuchatel, socia Leptosphceria Nitsch- 
kei Rehm (Morthier, n ^7). 

\1. Dinemasporium microsporum Sacc. — Peritheciis spar- 
sis, subsuperticialibus, subcupulatis, l / 6 mill. d., nigris, 
setulis rigidis, cuspidutis, 250-280 (jl longis, subcon- 
tinuis, atris obsessis; spermatiis cylindruceis, curva- 
tis, 7-9 « 2-3, utrinque oblique l-ciliatis, ciliis \d-\2 
fA longis, hyalinis ; basidiis fasciculutis filiformibus, 
40=1-1,5. — In foliis emortuis Phragmites ad 
lacum Neuchutel (Morthier, n. 21). 

4 8. Cercosporella septorioides Succ. — Maculis griseo-fuscis A 
epiphyllis nervis limitatis; caespitulis late effusis, albi- 
dis, maculiformibus; basidiis (hyphis) fasciculatis, pa- — 26 — 
Jiformibus, 20-30 • 5, continuis, subhyaliois; conidiis 
eylindraceis, curvatis, spurie 3-5-septatis v. guttula- 
tis (septorioideis), utrinque obtusiusculis, 60-70 = 5- 
6, hyalinis. — In foliis Adenostylis a I b i f r on tis, 
socia Sjj/iwrella conferlissima, immaturu, in monte 
Lautaret Delphiprulj (Mounmui, n. i2). 
19. Cercosporclta rwlhicn Socc. ct Wint. — Maculis sub- 
circularibus, amph.genis, expallentibus, iodisliij.de fu- 
seo-maiginulis ; ciespilulis minulis albis ; basidiis (hy- 
phis) filiformibus, nodulosis, simplicibus, v. furcalis, 
30 p 3-3,5, continuis, hyahnis; conidiis, bacillari-fu- 
soideis, lenissime curvis, 40-45 = 4, 3-scptalis, non 
conslrictis, utrinque oblusiusculis , hyalinis. — In 
foliis languidis I mper a t o r ise, Cellerine Rhastiae 
(Winter). 

IV.  ( Fungillus italicus Cactaceis noxius. Phoma torrens Sacc. — Perilheciis dense gregariis, plagas in 
plantis initio vivis magis magisque diffusas, arescendo 
griseo-ochraceas aflicienlibus, punctiformibus, globo- 
so-hemisphaericis, 100-150 a d., initio cpidermide ve- 
lalis, dein crumpcntibus, vertice oblusiusculo pcrtu- 
sis; contextu parenchymalico fuligineo solidiusculo ; 
spermaliis in basi sporigera subsessilibus, obovatis, 
8-10 = 7, nunc minule plurigutlulatis, nunc crasse i- 
2-gultatis, hyalinis. — Io Cereis, Echinocactis, 
M a m m i 1 1 a r i i s cultis, quibus cutem mox uret et 
tandem morlem affert, in horto botanico romano, ubi 
cum amico prof. Pirotta legi autumuo \ 883, nec non in 
hortis patavinis. — Cum Phoma Cacti Derk. non com- 
paranda. Spermatia saepe guttulis minutis farcta ascos 
polysporos fere imitantur. 27 — V. Fungi lecti in insula oceanica Thaili a cl. centurione Gast, 
Brunaud, in America boreali a cll. J. B. Ellis, C. H. De- 
metrio et W. H. Kellermann, et in Australia ex herb. Bosc. 

\. Exidia auriformis Fr. Ad truncos in insula Tahili (G. 
Brinaud, n. 2). — Ad Exidiam sambucinam nostratem 
valde accedit. 

2. Parodicda Banksiie Sacc. et Bizz. - Peritheciis hypo- 
phyllis dense a;regariis, superficialibus, globulosis, ni- 
gris, punctiformibus, 100-1 10 u diam., subastomis, 
glabris, basi hyphulis, paucis cinctis: ascis tereli-cla- 
vulatis, subsessilibus, apice truncatis, octosporis 50- 
55* 10; paraphysibus bacillari-clavulatis ; sporidiis 
distichis, fusoideo-oblongis, constricto-l-septatis, 14- 
15 = 4-5, olivaceo-fuscis. — In p. inf. foliorum sub- 
viventium Banksice marginatse in Nevv-Soulh- 
Wales Australiae (herb. Bosc in horto patavino). — 
Mycelium fcre nullum ergo non Dimerosporium. 

3. Daldinia conccnirica (Boll.) Ccs. De Not. var. Esch- 

scholzii Ehrenb. - Ad caudicem Cocos, Tahiti (G. 
Brunaud, n. 3). 

4. Sphcerella Tahilensis Sacc. — Peritheciis hypopbyllis 

velatis, hinc inde dense greganis, punctiformibus, len- 
ticularibus pertusis, 80 pt d. ; ascis tereti-fusoideis, 
subsessilibus, apice rotundalis, 48 = 7-8, octosporis ; 
sporidiis distichis fusoideo-clavulatis, l-seplatis, leni- 
ter constrictis, 4-gultuIalis, 14 = 3, hyalinis. — In 
foliis emortuis Mangiferse indicee (socia Pesta- 
lozzia funerea f. Mangiferce : conidiis quam in typo 
paulo minoribus, 22 = 6) in insula Tabiti (G. BacNATD, 
n. 3). 
t. 4 


— 28 — 

5. Diplodia Vincce Sacc. et Wint.-Peritheciis gregariis, v. 
subsparsis, tectis, globosis, exiguis, atris, 260-300 y. ,]., 
ostiolo papillato erumpente; stylosporis ovatis, ovato- 
oblongis, v. subpyriformibus, sa?pe irregularibus, diu 
continuis fuligineis 17-28 = 10-14. — In foliis cauli- 
busque Vincse minoris, Amanda, Oliio, Amer. 
bor. (W. H. Kellermann). — Si stylosporse jugiter 
Cbntintise manent ad genus Sphmropsis Sacc. refe- 
renda species. 

6. Diplodia cococarpa Sacc. — Peritheciis dense gregariis, 
subuctaneo-erumpenlibus , globosis, papillalis atris, 
intus nitidulis, V s mill. d. ; stylosporis slipitalis ellipso- 
idco-oblongis, 22 - 12, l-seplatis, vix constriclis fulgi- 
neis, subinde longiludinaliler striatulis, fdamentis (pa- 

rapliysibus?) filiformibus, hyalinis, duplo longioribus 
inlermixtis. — Ad parielem inter. pericarpii Cocos 
nuciferw putridi, Taliili (G. Bucnaid, n. 10). 

7. Zygosporium oscheoides Monl. — In foliis emortuis 
Palmarum e. g. Cocos in insula Tahili (G. Bru- 
naip). Fungillus vere singutaris! Hyplue fertiles as- 
surgentes, 70 = 3, septata?, fuligineae, apice inQaluloe 
pallidiores, prope basim etnitlentes e lalere sporopho- 
rum semilunare, 18*7, fuligineura stipitellatura ; co- 
nidiis ex apice simplici v. bifido sporophori oriundis, 
sa?pius binis, globosis, 5 /u d., hyalinis. 

Actinomma Saec. nov. gen. — (Elym. actin radius, om- 
ma aspectus). Sporodochia superficialia, applanata 
atra, radiato-lobala, stelliformia, hypothallo seluloso 
fuligineo insidentia. Conidia ex hypolhallo oriunda in 
catenulas ramosas digesla, globulosa hyalina v. fu- 
scella. 

8. Aclinomma Gastonis Sacc. — Sporodochiis gregariis, 
superficialibus, atris, applanatis, stelliformi-divisis,Vs- 
3 /4 mill. d., levibus, siccis contractis, radiis 3-5, ba6i 


29 


hyphis filiformi-torluosis, ramulosis, septatis, fuligineis 
cinclis; hypolhallo ex hyphis similibus luxe conlexto; 
conidiis ex hypolhallo oriundis, globosis, 5-5,5, in ca- 
tenulas ramulosas digestis, hyalinis, extimis (superfi- 
ciem sporodochii formantibus) dilule fuscellis. — In 
foliis emorluis M u s a r u m {Bananier) in insula Tahi- 
ti (G. Brcnaid, n. 2). 
9. Capnodium Fooiii Berk. et Desm. In foliis subcoria- 
ceis in insula Tahiti (G. Bronaid, n. \). 

\0. Slrumella coryneoidca Sacc. et Wint. — Sporodochiis 
gregariis superficialibus, pulvinatis, atro-olivaceis, %- 
3 / 4 mill. d., compaclis; hyphis e basi prolifera paren- 
chymatica fusca oriundis, filiformibus, GO-100 = 7-8, 
simplicibus, ramosisque, septutis, fuligineis; conidiis 
obovatis v. subpyriformibus, l-2-gultatis, subinde in- 
fra medium l-septatis, 10-12=6 7, deorsum acutatis, 
fuligineis. — In corlice Quercus ulbee, Perryville 
Missouri Amer. bor. (C. H. Demetrio). 

Fusariella Sacc. n. gen. — Hypha3 fertiles varie ramosse e 
ntycelio repente oriundoe, subhyalinos ; conidia acro- 
gena fusiformia recta v. curva 2-pluriseptata, oliva- 
cea v. fusca. Est Fusarium phseosporum. 

\\. Fusarieila alrovirens Sacc. Fusisporium atrovirens 
F. ital. iig. -S5, Mye. ven. 1038, vix vero Fusisporium 
alrovirens Berk. — In cliarta bibula putri, NevvGeld, 
New Jersey, Amer. bor. (J. B. Ellis, n. 3758). Coni- 
dia fusoidea, curvula, 3-septatu, ad septa leniter con- 
stricta, 25-30 ~ 7-8, olivaceo-fusca utrinque ucutiu- 
scula. Sporophora saepius furcata, subhyuliua, fili- 
forraia. (Estr. dagll Atti del R. Istituto veneto di scienze, lettere 
ed arti, Tomo II, Serie VI.) Veneiia, 1884. Tip. AntonelU. Mc % otiX \\UC QiXdOVOL -/^«yf/?/ 


-**s / i • t - . "/> V 
* -v^ MISCELL.4NG4 MYC0IMC4 
AUCTORIBUS P. A. SACCARDO et A. N. BERLESE $erie« IS 

(cum tabulis IV) T. — FUNGI AUSTRALIENSES 

Lecti in primis in Queenslandia australi a claro botanico 
rev. Barth. Scortechini, autumno 1883. 

Hymenomyceteae. 

1. Polyporus pectinatus Kl. , Quel. Champ. Jur. t. 17, 

f. 5. — In truncis arboruru, Samford (65). 

2. Polyporus conchatus Fr. — Ad truncos, Teviot (112). 

Forma minor, compacta. 

3. Polyporus zonatus Fr. — Ad truncos, Samford (66). 

4. Polyporus hirsutus (Wulf.) Fr. — Ad truncos, Lo- 

gan (31). 

5. Polyporus obliquus Fr. — Ad trabes, Logan (141). For- 

ma senio atrata. 

6. Cyphella villosa (Pers.) Karst. — In eaulibus Ricini 
c o m m u n i s putridis, socia Vermicularia, Logan (39). 

7. Hymenochcele tenuissima Berk. — Ad cortices, Tam- 
bourine (85). AfGnis quoque vidctur Hymenochceta; s ¥'.<U o Sallei, H. rkeicolori, H. tabacince. Setulse hymenii cu- 
spidalae, 60-70 » 8-10, cinnamomeae. 

8. Corticium cceruleum Fr. — Ad truncos, Logan (28). 

9. Auricularia mesenterica Bull. — Ad cortices, Logan (37). 

Ustilagineae et Uredineae. 

10. Ustilago segetum (BuII.) Ditra. — In spica Gramina- 
cea3 cujusdam deformata in Oueenslandia (92). 

\ \ . Puccinia Malvacearum Mont. — In foliis A 1 1 h e se r o- 
sece, New-South-Wales pr. Bathurst (Bev. T.Woods). 

12. Puccinia graminis Pers. — In vaginis et foliis Tritic i 
vulgaris in Queenslandia (91). Status uredineus. 

Discomyceteae. 

•13. Stictis radiata Pers. *S. brachyspora, Sacc. et Berl.— 
Ascomatibus fere typi, sed margine angusliore et disco 
cinereo-violascente; sporidiis brevioribus et crassio- 
ribus bacillari-fusoideis, saape curvulis, 70-85=3- 
3,5, hyalinis, 1 5-1 8-septatis. — In caule putri, Lo- 
gan (77). 

Pyrenomyceteae. 
Perisporiaceae. 

1 4. Meliola amphitricha Fr. — In phyllodiis A c a c i ae h a r- 
pophyllae, Teviot (108). 

-15. Meliota loganiensis Sacc. et Berl. — Epiphylla •, niyce- 
lio late effuso sed tenuissimo, fere nubiloso ; hyphis 
repentibus, filiformibus, patule raraosis, septatis, sub- 
hyalinis; peritheciis globulosis, astorais, obtusis, I 30- 
4 40 u d., atris, setulis divergentibus, rectis, cuspida- 
tis, septatis, fuligineis, sursum palIidioribu6 parce con- spersis ; ascis fusoideo-clavatis, brevissime stipitatis, 
apice obtusis , 45-50 «18, suboctosporis ; sporidiis 
subtristichis , fusoideo-clavulatis, 28-32 * 7-8 , deor- 
sum acutioribus, 7-8-septatis, non constrictis, hyali- 
nis. — In foliis submortuis Smilacis cujusdam, 
Logan (76). — Si sporidia constanter hyalina, species 
hsec sectionem generis novam constitueret. 

Sphseriacese. 

16. Daldinia concentrica (BolfT) Ces. et de Not. var. Esch- 

scholzii Ehrenb. — Ad truncos, Logan (26). 

17. Anthostoma microplacum (B. etC) Sacc, Syll. I, p. 298. 

— Ad ramos corticatos arboris aromaticse, Burleigh 
Head (52). Forte non satis diversum ab A. hypophloeo. 
Asci 60 * 5; sporidia 6-7 » 3. 

18. Anthostoma capnodes (Berk.) Sacc. — In cortice arbo- 

ris ignotce, Logan (8). — Asci 100- 10; sporidia 10- 
12 = 5. 

19. Diatrype chlorosarca B. et Br., Sacc, Syll. I, p. 195. 

— In cortice arborum, Tambourine (86). — Asci 
clavati, longiuscule stipitati, p. s. 35 * 6; sporidia al- 
lantoidea dilute olivacea, 8 » 1,5. Quoad stromatis co- 
lorem Eulypam flavo-virescentem in mentem revocat, 
sed toto habitu differt. 

20. Diatrype Sligma (Hoffm.) Fr. — In ramis corticatis, 

Logan (69). 

21. Physalospora gregaria Sacc. — In caule Ricini 

communis, Logan (38). 

Scortechinia Sacc nov. gen., Trichosphceria Sacc. 
ex p., Syll. I, p. 454. Sphceria Mont. — Perithecia in 
subiculo late effuso, compacto, pannoso, fusco, fere 
penitus immersa, ininutissima, levia, epapillata, tan*> dem pertusa, vix carbonacea. Subiculi hyphae subdi- 
chotome ramosse, filiformes, fuliginere, continuae, ubi- 
que spinulis apice acute 2-3-dentatis exasperatae. Asci 
clavati, tenerrimi, longe stipitati, apice obtusi, octo- 
spori, aparaphysati ; sporidia disticha ex oblongo bre- 
ve fusoidea, utrinque acuta, hyalina. — Sollerlissimo 
botanico italo Rev. Barth. Scortechini, Australiee et 
Malesia^ exploratori dicatum genus. 

22. Scortichinia acantho$(roma (Mont.) Sacc.etBerl. Sphce- 

ria acanlhostroma (Mont.). Trichosphccria acanlho- 
stroma (Mont.) Sacc, Syll. I, p. 454. — Ad cortices 
arborum Burleigh Head (51). — Asci p.s. 35-40 » 9, 
stipite 35-40 » 2,5; sporidia 10-11 m 3,5-4,5, bigut- 
tala. Adsunt quoque conidia hyphis inspersa obovato- 
oblonga, 12-13 * 5-G, binucleata, pallide lutescentia. 

Gibellia Sacc. nov. gen. - Stromata subcutaneo-erum- 
pentia e basi definita depresso-pulvinata, atra, intus 
pallidiora, superficie ostiolis vix prominulis punctulata. 
Perithecia globulosa, monosticha. Asci tereti-fusoidei, 
sessiles, spurie paraphysati, lumine apice bifoveolati, 
octospori. Sporidia globoso-ellipsoidea, continua, hya- 
lina. — Praeclaro botanico prof. Josepho Gibelli de 
metagenesi pyrenomycetum deque pathologia myco- 
gena oplime merito novum genus libenter dico. Do- 
thideaceas, praesertim Mazzantiam fere imitatur, sed 
perithecia vera adsunt. Inter Sphaeriaceas hyalospo- 
ras inter Botrijosphceriam et Cryptosporellam locandum. 

23. Gibellia dothideoides Sacc. etBerl.- Stromatibus e basi 
elliptlca depresso-pulvinatis, laxe gregariis, 2« t 1,5 
mill., epidermide secedenle demum nudatis, atris, in- 
tus pallidioribus, ostiolis leviter prominulis, remotiu- 
sculis, punctiformibus ; peritheciis globulosis, mono- 
stichis, '/*-% mill. d., in quoque stromate 6-t0; ascis 5 tereti-fusoideis, sessilibus, apice obtusis lumineque bi- 
foveolatis, 90-100 » 20-25, paraphysibus spuriis gut- 
tulalis obvallatis, octosporis; sporidiis distichis v. obli- 
que monostichis e globoso-ellipsoideis, 1 8-20 = 1 2-1 4, 
bipluriguttulalis, hyalinis. — In ramis corticalis ligno- 
sis ignotee speciei in M. Moon ( 1 29). — A Bagnisiella 

Tamaricis et B. Ilicis, quae Botryosphceriam propius 

spectant, omnino diversa. 

24. Sphcerella smilacicola (Schw.) Cooke. — In foliis Smi- 

lacis glycyphyllae, Logan (14). Forma in foliis 
Dioscoreee transversse, Logan (35) huc quo- 
que forte spectat. 

25. Didymella Bryonice (Fuck.) Rehm. — In sarmentis Cu- 

c u r b itaceee cujusdam, Teviot (121). Asci 50-60 = 
10-12; sporidia 10-12 = 4-6. 

26. Didymosphceria conoidella Sacc. et Berl. — Peritheciis 

luxe grcgariis, epidermide secedente nudatis, e globo- 
so conicis, atris, saepe concentrice obsolete plicatis, 
VrVs m '"- d., ostiolo acutiusculo ; ascis clavulatis, 
modice stipilatis, paraphysatis,octosporis, 80-90 = t2; 
sporidiis distichis ellipsoideo-oblongis, constricto-l- 
septatis, 15-18 = 6-7, fuligineis. — In ramulis emor- 
tuis Capparidis sarmentosee, Teviot(IIO). — 
A Did. conoidea sporidiis duplo fere longioribus mox 
distinguenda. ■O' Dothideacese. 

27. Phyllachora rhytismoides (Corda) Sacc. — In phyllodiis 

Acaciae penninervis, Teviot(l02). — Asci cras- 
se clavati, subsessilcs, 85-95 = 18-22, octospori; spo- 
ridia ovato-ellipsoidea, utrinque rotundata, 18-20 = 
8-10, granulosa, hyalina. 

28. Phyllachora? Alpiniw Sacc. et Berl. — Stromatibus 
s. 2 — 6 - 

oblongis, obtuse colliculosis, nitidissimis, nigris, epi- 
pbyllis, macula decolorata ssepius inserlis; loculis naa- 
jusculis, paucis ; ascis ... — In foliis A I p i n i se c se- 
r u 1 e se emortuis, Tallebud. (54). — Affinis, videtur Ph. 
phylloplacce, sed fruclificatio ignota. 

29. Dothidella apiculata Sacc. et Berl. — Stromatibus epi- 

phyllis, in maculis ocbraceo-brunneis variis laxe gre- 
gariis, epidermide tenuissima saltem initio velalis, pul- 
vinato-depressis, ambitu irregulariter rotundatis, atro- 
nitidis, J-l,3 mill. d., intus pauci-locellatis, ostiolis 
brevissimis obtusis ; ascis subleretibus, apice rotun- 
datis, breve abrupte stipitalis, 75-80 * 18-20 apara- 
pbysatis, 4-sporis; sporidiis subdistichis, ovato-oblon- 
gis, utrinque rotundatis et breve obtuseque apiculatis, 
1-septatis, et leniter constrictis, 26-28 = 11-13, hyali- 
nis. — In foliis lunguidis Litsaeae dealbatce Sam- 
ford (03). — Aftinis Dothidcllce australi, a qua spori- 
diorum fabrica statim dignoscitur. 

Microthyriaceae. 

30. Micropeltis appianata Mont. *M. depauperala Sacc. et 

Berl. — Peritheciis amphigenis */ 3 raill. d., convexulo- 
applanatis, atris, dein centro hiantibus; contextu sub- 
radiante; ascis oblougo-clavatis, breve, saepe oblique 
stipitatis, apice rotundatis erasseque lunicatis, 45-50 = 
18-21, 4-6-sporis ; sporidiis fusoideis, curvulis, initio 
leniter mucosis, 18-20 = 4,5-5,5, spurie l-3-septatis, 
hyalinis. — In foliis languidis Eucalypti tereli- 
cornis, Logan (4). 

Hysteriaceae. 

31. Lembosia (jraphioides Sacc. et Berl. — Peritheciis epi- 
phyllis, gregariis, lineari-oblongis, subinde furcatis, _ 7 - 

% * % mill., atris , carinulalis ; subiculo obsolelo ; 
ascis oblongo-ciavalis, sessilibus, 40-45 » 4 2-14, 6-8- 
sporis, crasse tunicatis, aparapbysalis ; sporidiis disti- 
cbis inaequaliter didymis, loculo infero minori, 4 2-14 
= 6, dilute fuligineis. — In foliis languidis Olese pa- 
niculatoe, Logan (72). Facies Aidographi. 

32. Hysterographium hiascens Rehm. *H. macrum Sacc. 

el Berl. — Peritheciis elongato-linearibus, rectiusculis, 
parallelis, 1-1,5 « 0,3 mill., atris, rima angusta incisis, 
lab*iis macris ; ascis clavatis, breve stipitutis, paraphy- 
satis, 90-100 = 25-30, octosporis ; sporidiis subdisti- 
chis oblongo-subfusoideis, 25-30 = 8-10 6-8-septato- 
muriformibus, medio constrictis, olivaceis. — In lignis 
putridis, Logan (10). 

33. Rhytidhysterium Scoriechinii Sacc. et Berl. — Peri- 

theciis sparsis , superficialibus , oblongo-elongatis , 
-1,5-2 = 0,6-0,7 mill. , subcoriaceis, rima lineari la- 
tiuscula discum rubro-fuscum revelante exaratis, la- 
biis tumidulis crebre et eximie transverse striato-sul- 
catis, nigricanlibus; ascis teretiusculis, paraphysatis, 
180-200 = 4 2-14, octosporis ; sporidiis oblique mo- 
stichis oblongis utrinque obtusiusculis, 3-septalis, le- 
niter constrictis, 25-27 = 12, fuligineis demum opacis. 
— In ramis corlicatis arborum, Teviot (109). 

34. Tryblidiella rufida (Spr.) Sacc. — In ramis corticatis, 
Teviot (109 ex parte). — Fructificatio perfecte ut in 
Rhylidliysterio Scortechini, a quo peritheciis omnino 
levibus, nitidulis praecipue recedit. Nota in Syll. II, 
p. 758 ad TryblidieUam rufulam « labiis transverse 
striatis » forte ex commutatione auctorum cum vero 
Rhylidhijsterio orta est. — 8 — 

Sphaeropsideae. 

35. Chcetophoma eutricha Sacc. etBerl.- Mycelio epiphyllo 
maculas nigras epiphyllas, sa?pe confluentes, senio sae- 
pe pulveraceo-secedentes formante; hyphis mycelicis 
effusis, Gliformibus, ramoso-anastomoticis, subseptatis, 
ubique nodulos hemisphaericos unilaterales gerenti- 
bus, fuligincis ; peritheciis punctiformibus, subasto- 
mis, nigris, hyphis cinctis; sporulis oblongo-allantoi- 
deis, curvulis, 4 = 1,5, hyoliois. — In foliis languidis 
Ca sta nospermi australis, Logan (I et II). 
— Habitus Meliolcv cujus spermogonium verisimiliter 
sistit. 

3G. Phyllosticta Cordylines Sacc. et Berl. — Maculis vagis 
expallentibus ; peritheciis crebris epiphyllis, puncti- 
formibus, globoso-depressis, pertusis GO-90 fj, d.; spo- 
rulis oblongis, 2-guttulatis, 4-5 * I, hyalinis. — In fo- 
liis Cordylines ter m i na 1 i s, Tambourine (88). 

37. Phyltoslicta neurospilea Sacc. et Berl. — Maculis epi- 
phyilis, nervis exacte liraitatis, hinc angulosis, rufo- 
ochraceis ; peritheciis globoso-depressis, parcissirnis, 
innalo-prominulis , punotiformibus ; sporulis ovato- 
oblongis, 8-10 = 5-6, intus grauulosis, hyalinis ; basi- 
diis brevibus e basi stromatica densiuscula oriundis. 
In foliis Vitis antarcticse, Logan (12). 

3S. Cytospora Verrucuta Sacc. et Berl. — Stromatibus 
mox erumpentibus et subsuperflcialibus, globulosis , 
subinde depressis, atris, ostiolis minutis punctatis , 
peritheciis paucis, globoso-conicis stromate omnino 
immersis ; sporulis allantoideis, hyaliuis, 6 = 4-5; ba- 
sidiis dichotome v. verticillato-ramosis, longis. — In 
ramis corticatis, Logan (116). — Cytosporm lumidcv 
et Cyt. epixylce affinis. — 9 — 

39. Sphceropsis Rosarum C. et Ellis. — In ramis corticatis 
Rosa3, Logan (117). Peritheeia %-% mill. d. ; spo- 
rulre elliplieo-oblongse, 20-22= 10-M, fuligineo-oli- 
vaceee, brevi-stipitatae. 

Gamospora Sacc. nov. gen. — Perithecia subsu- 
perficialia, globulosa, minuta, subastoma, membrana- 
cea, selis divergentibus atris vestita. Sporulae bacilla- 
res, pluriseptala?, hyalinee, in sterigmatis communis 
apice subternae, et cum eo persistentes ; basidia ba- 
cillaria brevia apice sterigmala subterna gerentia. — 
In grege Sphseroidearum scolecosporarum sectionem 
propriam sislit. — Elym. a gamos connubium et spora. 

40. Gamospora eriosporoides Sacc. et Berl. — Peritheciis 
epiphyliis mycelio tenuissime maculoso fusco inter- 
spersis, punctiformibus, globoso-depressis, setulis cu- 
spidatis, septatis, rectis, 140-150 * 4-5, atrofuligineis 
parce veslitis; contextu perithecii minute celluloso di- 
lute fuligineo, prope basim subprosenchymatico ; spo- 
rulis baeillaribus, rectis, utrinque obtusiusculis, 50- 
60 = 7 S 3-4-septatis, in apice sterigmatis subternis et 
eo persistenter haerentibus ; sterigmatibus subternis 
in basidio communi et ab eo mox secedenlibus ; ste- 
rigmalibus basidiisque sporulaa tertiam partem sequan- 
tibus. — In foliis coriaceis languidis, Logan (81). — > 
Sporulse basi, Eriosporce fere ad instar, diu connexae, 
tandem vero interdum secedunt. 

41. Melophia Woodsiana Sacc. et Berl. in Syll. Fung. III, 

p. 659. — Peritheciis remote sparsis, epiphyllis, subi- 
culo lenui depresso albo filamentoso maculiformi in- 
sertis, facile secedentibus, convexis, scutatis, astomis, 
glauco-fuscis, '/ 5 -% mill. d., contextu tenui-membra- 
naceo, olivaceo-fusco, minute sed distincte parenchy- 
matico; sporulis cylindraceis, utrinque oblusiuscul is, rn 30-35=» 1,5 ferri equini v. circuli ad instar arcte 
convolutis, pluri-nueleolatis, hyalinis, basidiis bacil- 
laribus, 10= I, hyalinis fasciculatis suffullis. — In 
phyllodiis languidis Acaciae h arpophy I loe , Te- 
viot (122). — Sporuloe Trichinam spiralem optiine 
aamulantur. Forte novi generis typus, quem cl. T. 
Woodsio de hisloria naturali Malesiae merilissimo di- 
camus. 

42. Actinolhecium? Scortechinii Sacc. elBcrl. in Syll. Fung. 

III, p. 639. — Peritheciis linearibus, rcctis v. curvu- 
lis, subsuperficialibus, furcatis, v.varie ramosis ulrin- 
que rolundatis, plauo-convexulis, longiludinaliler ob- 
tuse sulcalis (ibi lamen non dehiscentibus), poris inae- 
qualibus hinc inde apertis, contexlu minute et distin- 
cte parenchymalico, ccllulis subcuboideis parallelis et 
bifariam directis ; sporulis .... non visis. — In pag. 
sup. foliorum S m i I a c i s prope, Logan (77). — Elsi 
fructilicatio ignola huc pertinere videtur species hcec 
pulchella, quam mcritissimo Scortechiisio invenlori 
dicamus. 

Melanconieae. 

43. Glaosporium intermedium Sacc. — In foliis Hoyoe au- 

stralis, Tambourine (100). 

44. GI(Bosporium Denisoni Sacc. et Berl. — Acervulis gre- 

gariis, minute pustulalis, epidermide demum vix per- 
forata tectis, intus lutescentibus ; conidiis oblongo-cy- 
lindraceis utrinque obtusiusculis, leniter curvis, 6-8 
* 1-5, interdum 2-guttulatis, hyalinis, basidiis bacil- 
laribus, simplicibus, 20-24 ~ 1-5 e basi stomatica mi- 
nute cellulosa fuligineo-ochracea oriundis. — In epi- 
carpio Encephalarti (Macrozamice) Denisoni 
F. Miiller, in Queenslandia. - 11 — 

45. Pestatozzia funerea Desm. — In foliis Elseodendri 
australis (123) et Myrti, Teviot (124). 

46. Pestalozzia versicotor Speg. — In foliis C u p a n i ae 
anacardioidis, Logan (25). A typo aliquid dif- 
fert basidiis paulo longioribus, nempe 15-16 = 2; co- 
nidia 30-32 = 10-12, partis coloratae loculi duo sup. 
fuliginei, inferior pallidior ; setse sublernae 30-33 = 2. 

Hyphomyceteae. 

47. Cladosporium herbarum (Pers.) Link. — In foliis, ra- 

mis, etc. Mallotii (70), Flagellarioe (5), P li y- 
saleos (101), Citri (103), Logan, Teviot. — Var. 
epixylinum Corda. — In lignis in Monte Moon (127). 

48. Cercospora solanacea Sacc. et Berl. — Maculis sub- 
circularibus epiphyllis brunneis, immarginatis ; caespi- 
tulis punctiformibus basi stromatica subglobosa cras- 
siuscula olivaceo-fuliginea ; hyphis fasciculatis cylin- 
draceis, tortuosis, 40-50 = 4-5, olivaceis ; conidiis ba- 
cillaribus, deorsum acutiusculis, apice obtusis, curvu- 
lis, 3-4-scptatis, nubilosis, subhyalinis, 40-60 = 4-5. 
— In foliis Solani verbascifolii, Logan (34). 

49. Cercospora ricinella Sacc. et Berl. — Maculis amphi- 
genis rotundo-angulosis , ochraceis , demum centro 
expallentibus, caespilulis plerumque hypophyllis, minu- 
tis ; hyphis fasciculatis cylindraceis, rectis v. curvulis, 
vix l-septatis, ochraceis, sursum pallidioribus, 60- 
70 * 4-5; conidiis bacillari-obclavalis, 90-100 5-6, 
subhyalinis, 6-7-septulatis, sursum acutatis. — In foliis 
Ricini communis, Logan (13). 

50. Eetminthosporium puccinioides Sacc. et Berl. — Acer- 
vulis amphigenis, aterrimis, laxe gregariis, discifor- 
mibus, compactis, puccinioideis, basi stromatica, con- 
vexa, crassa, atra ; hyphis emergentibus, filiformibus, - 12 — 
tortuosis, spurie septatis dilute fuligineis, apice palli- 
dioribus; conidiis clavatis, apice subrotundatis, 35- 
37 ~ 7-9, 3-4-septatis, non constrictis, dilute fuligi- 
neis. — In foliis languidis v. emortuis Tr istaniae 
laurinae, Logan (2). Species memorabilis, Puceiniam 
atram imitans, io foliis subvivis orta, in putrescenti- 
bus maturescens. Ob stroma definitum crassum ad 
Exosporium vergit, sed ad Hclminthosporium trichel- 
ium quoque accedit. 
51 Aclinomma Gaslonis Sacc, Misc. mycol. I, p. 28. — In 
phyllodiis languidis Acaciae in Monte Moon (130). 
— A typo tahitensi vix differt acervulis (ab 331316.?) 
minus profunde stellatis. 

FOGl TAHITE>SES. 

Misit egregius Gaston Brcnacd, judex tribunalis ta- 
hitensis, nec centurio ut autumaveram (Cfr. Misc. 
myc. I, p. 27). Habui ab ejus fratre Paclo Brcnacd. 

52. Auricularia pohjlricha (Mont.) Sacc. - Exidia polylricha 

Mont. (4834), Ex. purpurascens Jungh. (I 838), Auri- 
cularia levis Jungh. in herb. — Ad truncos. — Pili 
dorsales fasciculati pra?longi, 300 = 9, continui hyali- 
ni; sporae reniformes 14*0; hymenium leve. In afQni 
Aur. sambucina nostrate pili 1 00- 150 = 8: sporse reni- 
formes 20-22 = 8; hymenium plicato-inoequale. Fun- 
gus in Asia et Australasia late effusus et frequenter 
comesus. 

53. Cladosporium asteromatoides Sacc- Csespitulis adpres- 
sis, subradiantibus, asteromatoideis, nigris minutis; by- 
phis varie ramosis, ad basim contextis, septulalis, oli- 
vaceo-fuscis ; conidiis ellipsoideis, minutis, 5,7 = 2,5 
continuis v. l-s< j ptatis. — In leguminibus Erythri- 
n ee (?), Tahili. Legit G. Brcnacd ; dedit C. Rocmecclre. __ 43 — 

Ab eodem cl. Brunaud accepi hymenomycetes duos, 
sed satis mancos, unum nempe (n. 15), Pleuroto un- 
guiculari Fr. affinem, alterum (n. 10), Pano cijathi- 
formi (Schaff.) Fr. subsimilem, sed (abnormiter ?) di- 
midiatum. 

FlINGI algerie>ses. 

Clariss. doct. L. Trabct professor in schola medica 
Alger-IMustapha misit sequentes fungillos. 

54. Oospora ruberrima Sacc. Fl. it., fig. 872. Cl. Trabut 

misit butyri particulam colore rubro tinctam. Diu in 
camera bumida asservata mycelium excrevit et Oo- 
sporam gignit, quam diu ut 0. crustaceam, in caseo 
sollemnem, putaveram; sed conidia multominora sunt, 
nempe 2 1 / 2 -3 ( « d., hinc vera 0. ruberrima. 

55. Sarcina lilloralis Pauls. (S. Morrhuce Farl., Coniote- 

cium Bertherandi Megn.) — In tegumento cutaneo 
Gadorum sale servatorum. Cellula3 sarciniformes 
8-12// d. hyalince, cruciato-v. radiato-septatse. Sec. 
Zopf est status BeygiatocB roseo-persicince. 

56. Clathrocijstis roseo-persicina Cohn (Protococcus roseus 
Kiitz.) — In carne Gadorum sale servatorum. Cel- 
lulse perexigua3 ellipsoideae 1,5 = 0,5-0,7 coacervatse 
roseo-persicinae. Sec. Zopf est status Beggiatocs. 

57. Torula pulvinata Farl. (serius Oiciium pulvinatum et 

Oid. Morrhuce ejusdem Farl.) — In tegumento cutaneo 

Gadorum sale servatorum. Caespituli fuliginei ; co- 

nidia globosa 3-3,5 t u d., dilule ochraceo-fuliginea. — 

Servato genere Oidio ut forma conidica Erijsiphearum, 

aptius species hcec inter Torulas militat, ut primitus 

habuil clarissimus Farlow, qui species tres gadicolas 
s. 3 — 14 — 
nunc memoratas in Morrhuis americanis observavit. 
Conf. Roumeg. Rev. Myc. 1 885, p. 16. 

FU3GI BCREALI-AMERICAM. 

58. Hexagona unicolor Fr. Nov. Symb. Myc. pag. I0I. — 

Ad truncos Cordillera, Vera Cruz, Mexico (Galeotti, 
n. 6988). Specimen formosae speciei habui cum se- 
quentibus Galeottianis ab ornatissima Dom. M. Rommer. 
Fries habuit ex America calidiore. — Color vinosus 
in metliis tubulis oritur ex Hypomycele rosello (A. S.) 
Tul. ibi optime fructificante 

59. Hexagona pallens Sacc. — Resupinata, ovato-oblonga, 

depressa, alba, glabra, subcoriacea, tota fere e poris 
subhexagonis 2 mill. d.,profundiusculis formata, mar- 
gine sterili nullo. — Ad truncos Cordillera, Vera Cruz, 
Mexico (Galeotti, n. 6992). — Habitus fere Hex. deci- 
pientis Berk. F. Brisb., p. 61, t. XII, f. 3, sed margo 
et color alius. An forma resupinata Hexagoncevespa- 
ceoe (Pers.) Fr. ? 

60. Trametes odorata (Wulf.) Fr. — Ad truncos in Canada 
(Le Metayer, ex Lete.ndre n. I8I8). 

61. Irpex formosus Sacc. — Pileis definite lateralibus, sub- 

inde duobus confluentibus, eximie, flabellatis, margine 
profumle inciso-lobatis, deorsum angustatis, pallide 
alutaceis, 6-7 cent. longis, membranaceo-coriaceis, 
plauis, longitudinaliter striolatis, vix discolori-zonatis, 
sericeo-nitentibus, sed fere glabris; dentibus stipatis, 
angustis, acutis, incisis, basi anguste membranaceis 
leviter connexis, alutaceis. — Ad truncos in Mexico 
(Galeotti). — Irpici zonato et /. incrustanti subafti- 
nis, sed dentibus crebris, minutis differt. 
G2. Polyporus eiegans (Bull.) Fr. — Ad truncos, Ontario 
Canada (Le Metayer). — 15 — 
63. Polyporus fomcntarius (Pers.) Fr. — Ad truncos Onta- 

rio Canada (Le Metayer). Statura minore a nostris 

tantum differt. 
G4. Uypocreiin phyllogenn (Mont.) Speg. — In pagina inf. 

foliorum E up a tor i i ageratoidis, Madison Amer. 

bor. (Trelease, n. 127) — Asci cylindrici 150-200* 8, 

apice subgloboso; sporidia filiforLnia in articulos 10- 

12 « i - 1 ,3 mox dilabentia. 

65. Uypomyces rosellus (A. S.) Tul. — In' poris, hinc san- 

guineo-tinctis Hexagonse unicoloris, Mexico 
(Galeotti). — Asci cylindrici 120-150 » 6; sporidia 
fusoidea, utrinque apiculata, 20-30 » 6-7, 4-septata, 
extus asperula. 

66. Pezicida acericola Peck. in litt., Nodularia acericola 
Peck olim. — In cortice Acerum North Ellea, N. Y 
(Peck u. 5). — Asci clavulati 4-8-spori, paraphysati, 
80-90 » 10-18; sporidia oblongo-clavulata, saape cur- 
vula, 24-26 * 8, hyalina. 

67. Cudonia lutea Peck — Adirondack Mountains N. Y. 
(Peck n. 3). — Asciclavati 100 * 12, paraphysibus un- 
cinatis obvallati; sporidia Gliformia 75-80 » 1,5, extra 
ascos tantum 40-50 = 1,5 visa. — A Cud. circinante 
ascis sporidiisque brevioribus, colore pallidiore stipi- 
tis et luteo ascomatis satis differt. 

68. Mitrula (Geomilrula) vilellina (Bres.) Sacc. — Geoglos- 
sum vilellinum Bves.-Sand\n]ie New York (Peck n. 2). 
Subgenus Geomitrula Sacc. dignoscitur ascomale cy- 
lindraceo v. longe clavato, quod in typo est capitatum 
v. breve clavatum. 

69. Mitruta (Geomitrula) lutescens Berk. — Sandlacke New 

York (Peck n. I). 

70. Ascomycelella quercina Peck. — In pag. iuf. Q u e r- 

cus, Cobuen llliuois (Peck, n. 6). Ascomatis exci- 
pulus mihi videtur omnino deesse, hinc genus prope — 16 — 

Gymnoasceas forte locandum. Nucleus prorsus Coo- 
kellce. 

71. Coniollnjrium Arthuriamim Sacc. et Berl. — Perithe- 
ciis gregariis epidermide velatis, globoso-depressis, 
papillulatis, { / 6 mill. d., atris; sporulis e globoso elli- 
psoideis, utrinque rolundatis, 5-G = 4-3, pailide oliva- 
ceis. — In caulibus berbaeeis (C u c u r b i tse ?) Ge- 
neva N. Y., socio Epicocconeglecto (I. C. Arthcr n. I I). 

72. Gloeosporium septorioides Saoc. (Tab. XI, f. 34 6 ). Mar- 

sonia quercina Wint., Hedw., 1884, p. 171. — In fo- 
liis Quercus imbricatse, Missouri (C.II. Deme-' 
trio ex Winter n. 6.- Conidia, qure vidi, bacillari-fu- 
soidea, curvata, utrinque oblusiuscula, 20 = 1 ,7-2, bya- 
lina, semper continua, etiam addita ope jodii et kalii. 

73. Cylindrosporium microspilum Sacc. et Wint. — Macu- 
lis epipbyllis circulanbus, perexiguis, albis, lenuiler 
atro-marginatis; acervulis atnpbigenis, innatis, puncti- 
formibus, pallidis; conidiis bacillaribus, curvulis, 
utrinque rotundatis, 50-60 « 4, spurie 4-0 septatis, 
hyalinis. — In foliis quercinis, Missouri (Demetrio, 
ex Winter n. 7). 

Martindalia Sacc. et Ell. (Etym. a cl. Isaac C. Mar- 
tindale ex Camden New Jersey, sollerti botanico). — 
Stipites (seu stromata) subleretes, ex hypbis coalitis^ 
byalinis filiformibus eompositi; hypha? fertiles ex api- 
ce stipitis prodeuntes, capitulumque formanles, laxe 
spirales lateralilerque nodulosa? et conidia globosa, 
hyalina gerentes. — Defectu muci, hyphisque subspi- 
raliter convolutis a gen. Stilbo et Isaria satis differre 
videtur. 

74. Martindalia spironema Sacc. et Ell. (Tab. XI, f. 3t). — 

Tota candida; stipitibus 1-2 mill. alt., basi incrassa- 
tis, apice in capitulum ovale nec mucosum nec pulve- — 17 — 

raceum desinenlitms ; bypbis forlilibus seu basidiis, 
longis, continuis, 2-3^ d., hyalinis, sursum laxe spi- 
raliter flexis, denticulos minulos oxerentibus; conidiis 
globosis, 5-G y. d., l-gultutis, byalinis, subinde pullide 
rosellis. — In dolio ulmeo in cella vinaria, Newfield 
(Ellis, n. 3799). 

Periconiella Sacc. — Crespites late effusi, velutini, 
atri, biopbili. Hyphse fertiles (ex mycelio forte endo- 
phyllo orientes) assurgentes, simplices, atrae, seplata?, 
sursum in ramulos ascendentes desinentes capitulum- 
que formantes. Conidia ovato-oblonga, conlinua, fu- 
liginea. Toto habilu et vita a Periconia (uude etyuion) 
differt, characteribus vero accedit. 

75. Periconiellaveluiina (Wint.) Succ. (Tab. XI, f. 36). Pe- 

riconia velulina Wint. Hedw. 1884, p. 174. — In fo- 
liis subvivis Brabeii stellatifolii ad Caput Bo- 
nse Spei (P. Mac-Owan ex Winter n. II). 

76. Botrytis patula Sacc. et Berl. (Tab.XI, f. 35).— Csespi- 

lulis minutis ex albo griseis, gossypinis, suborbicula- 
ribus, hyphis assurgenlibus fertilibus, continuis, fili- 
formibus, subhyalinis ramos ramulosquesubrectangu- 
lariter patentes gerentibus,paniculumque formantibus; 
conidiis magnis, globosis v. globoso-ellipsoideis, 30 jjl 
d., e hyalino luteolis. In ramis emortuis S a 1 i c is (?) 
New Jersey (Ellis n. 3836). 

77. Botrylis cinerella Saec. et Wint. (Tab. XI, f, 34). — 

Ceespitulis pulvinatis, suborbicularibus, \ ,5 mill. d., 
v. confluendo effusis, velutinis, cinereis; hyphis fasci- 
culatis, assurgeutibus, seplulatis, deorsum dilute fuli- 
gineis, bis ter alterne v. opposite ramosis, ramu'is 
apice acututis ; conidiis globosis minutis, 4-5^ d., 
subhyalinis, acrogenis. — In cortice Caryae albae, 
Missouri (Demetrio^cx Wixt. n. 4). — 18 - 

78. Cercospora pulviniilata Sacc. et Wint. — Maculis am- 
phigeuis suborbieularibus rufo-ferrugineis ; csespitulis 
hypophyllis, punctiforraibus, basistromaticehemisphae- 
rica opace olivacea cellulosa suffultis; hyphis brevibus 
continuis subdenliculatis, simplicibus pallide olivaceis; 
conidiis bacillaribus, obtusiusculis, obsolete 3-septatis, 
40-50 = 3,5, dilute olivascentibus. — In foliis Iangui- 
dis M o r i r u b rae, Missouri (Demetrio ex Wint. n. 8). 

79. Chromosporium vitellinum Sacc. etEII. — Effusum, pul- 

veraceum, aracene aureo-vilellinuni ; conidiis ellipsoi- 
deis, v. globosis, 5-6^ d., v. 6,5-7 = 4,5-5, flavidis. — 
In ligno et Polyporo putri Newfield N. J. (Ellis, 
n. 3825). 

80. Fusarium scolecoides Sacc. et Ell. — Ca 3 spitulis arach- 

noideis, subeffusis, candidis, minutis; hypbis longis 
simplicibus furcatisve, 130-180 = 2, subseplatis, hya- 
linis; conidiis anguste fusoideis, utrinque acutis, cur- 
vis, 5-septatis, varieque guttulatis, 70-80 = 3-4, hya- 
linis. — In ramis Robioiae, Belhlehein (E. A. Rau 
ex Ellis n. 3806). 

Scoriomyces E 11. et Sacc. (Etym. scoria et myces).- 
Sporodochium amorphum, subceraceum, late colora- 
tura ex apicibus fibrarum rbizomophoidearum enatum, 
inlus reticulura crassum sistens sporasque (conidia?) 
subglobosas in quoque areola subhexagona fovens. 
HypbsB v. basidia nulla visa. — Genus perdubiae affi- 
nitatis, vere anomalum. 

81. Scoriomyces Cragini Ell. et Sacc. — Fibris rhizomor- 
phoideis, succineis, sub corticibus udis corruptis re- 
pentibus, apicibusque massas seu sporodochia amor- 
pha, aurantiaca, favacea, subcontinua v. saepius plus 
minus interrupta gerentibus ; sporodochiis intus fere 
reticulatis; interstitiis hexagonis sporas subglobosas v. — 49 — 

subangulosas 16-20^ d. Ilavo-aurantiacas, intus gru- 
mosas foventibus. — Sub cortice carioso vetusto 
Rhois venenatfe et ad terrara cura sarmentis li- 
gneis, Newfield (Ellis), Kansas (Cragin). — Sporae in 
sporodocbi parte inferiore arctius conglutinatse et pal- 
lidiores videntur. 

FILVGI HELVETICI. 

Misit cl. prof. P. Morthier e Corcelles pres Neuchatel. 

82. Physalospora gregaria Sacc. *platanicola : sporidiis 

quam in t\po paulo brevioribus, nempe 20-22 = 9; 
ascis 60-70= 12-14. — Ad raraulos Platani, Ge- 
neve (I. Rome) (n. 23). 

83. Zignoella Jurana Sacc. et Berl. (Tab. X, f. 23). — Pe- 
ritbeciis superficialibus, subsparsis, globoso-depressis, 
%-V 3 mill d., denique collabascendo umbilicatis, atris, 
brevi-papillatis ; ascis lereti-elavatis, 90- 1 00 = 14, bre- 
ve stipitatis ; paraphysatis, octosporis; sporidiis disti- 
chis fusoideis, utrinque acutiusculis, 3-septatis, non v. 
vix constrictis, 20-22 * 6, hyalinis. — • In ligno indu- 
rato L o n i c e r se in m. Jura prope Neuchalel (n. 20). 
— Aflinis Z. fallaci, a qua peritheciis eximie collaben- 
tibus differt. 

84. Melasphceria helvetica Sacc. et Berl. (Tab. X, f. 22). 

 — Peritheciis gregariis, subcutaneis, minutis, VrVs 
mill. d., breve papillatis, epidermide supra perithecia 
sa?pe infuscata ; ascis eylindricis, breve stipitatis, pa- 
raphysatis, octosporis 130-140= 18; sporidiis oblique 
4-sticbis v. subdistichis, oblongo-clavulatis, deorsum 
acutioribus, 3-septatis, leviter constrictis, minute 
pluri-guttulatis, hyalinis, 30-32 = 10- II. — In ramulis 
Lonicerse Xylostei pr. Neuchatel (n. 4 3), — 20 — 

85. Leptosphceria agnita (Desm.) Ces. et De Not. *major: 
peritheciis, decedente cuticula, nudatis, globoso-papil- 
iatis, y 3 -V 2 mill. d., nitidulis; ascis 95-105= 12-13 ; 
sporidiis fusoideis, 5-6-septatis, dilutemelleis, 32-36 = 
4-5. — Ad caules Cheerophylli a urei pr. Neucha- 
tel, alt. 1000 m. (II). 

86. Lasiosphozria ( Leptospora ) Romeana Sacc. et Berl. 

(Tab. X, f. 19). — Peritheciis gregariis, superficialibus, 
globoso-depressiusculis, %- s / 3 n1 '"- d-, obtuse papilla- 
tis, atris, pilis cylindricis, subtortuosis, septatis, 200- 
220 = 6, fuligineis, subindivisis laxiuscule vestitis; 
ascis tereti-clavatis, deorsum longe attenuato-stipita- 
tis, 200 = 20 (p. sporif.), octosporis, non v. obsolete 
paraphysatis; sporidiis cylindrieis, utrinque obtusiu- 
sculis, 55 = 6, deorsum curvatis, continuis, hyalinis. 
— In trunco putri prope Geneve (Rome). — Subaffi- 
nis L. caudalw Fuck., differt vero sporidiis non cau- 
datis, longioribus. 

87. Opkiobolus Morlhieri Sacc. et Berl. (Tab. X, f. 20). — 
Peritheciis gregariis, globoso-conoideis, atris ostiolo 
brevi nudo % mill. d., denium detectis, hyphis adpres- 
sis radiantibus, oehraceo-fuligineis, tortuosis, septatis, 
4-5/^ cr. vcstitis; ascis cyliudraceis breve slipitatis, 
paraphysatis, 100-120 = 8-10 p. spor., stip. 30-30^ 
long. v. breviore; sporidiis cylindraceo-bacillaribus, 
90-100 = 2, 8-multigultulatis, exiinie convolutis, e 
hyalino dilulissime luteolis. — Ad caules G e n t i a n se 
lutete aux Loges prcs Neuchatel, alt. 1200 m. — 
Aflinis Oph. persolino et pellito a quibus sporidiis 
valde curvis et ascis conspicue brevioribus satis dif- 
fert. 

88. Ophiobolus Penicitlns (Schm.) Sacc. (Tab. X, f. 2J). — 

In caule Cirsii palustris in silvis supra Corcelles 
(n. 18 p. p.) — Ostiolum breve cylindraceum, setulo- — 21 — 
sum. Asci 160-170 = 16. Sporidia bacillaria 160 * 4, 
typice 25-septata, lutea, loculis 1-2 intermediis no- 
dosis. 

89. Pseudopeziza (Leptotrochila) aulumnalis (Fuck.) Sacc. 

f. caulicola. — In caule G a 1 i i M o 1 1 u g i n i s pr. Cor- 
celles (7). — Asci 70-80 = 6-7 ; sporidia ovato-oblon- 
ga, 10-12 » 3, 3-4-gultulata, hyalina. 

90. Ovularia corcellensis Sacc. et Berl. (Tab. X, f. 27). 
— Maculis viridi-lutescentibus, immarginatis; ca?spi- 
tulis hypophyllis, pallidis, ssepe confluentibus, minutis; 
hyphis laxe fasciculatis Gliformibus, flexuosis, denti- 
culatisque, subsimplicibus, 30-40 = 4-5, continuis, 
hyalinis; conidiis elliptico-ovoideis, 12-15 = 6-7, con- 
tinuis hyalinis, guttulatis. — Ad folia languida Primu- 
i sg acaulis prope Corcelles (3)- — Ovularia; deci- 
pienli et 0. pusillai affinis. 

FUiNGI GALLICl ET AiNGLICI. 9 1 . Hydnum farinaceum Pers. — In ramis corticatis C o r n i 

sanguinese, Rouen (Letendre n. 1835. — Ad Gran- 

diniam crustosam (Pers.) Fr. accedit. 
91." Merulius molluscus Fr. — In ramis corticatis Corni 

sanguineae, Rouen (Letendre n. 1834). 
9I. 6 Botryosphceria BerengerianaDeNot. *pachysporaSacc. 

A typo recedil sporidiis crassoribus, nempe 20-32 « 

14-18, et aseis anguslioribus, nempe 120-180 = 28- 

32.' — In ramis emortuis Carpini, Troyes (Briard, 

n. 14). 

92. Botryosphceria Quercuum (Schw.) Sacc. — var. Carpini 

Sacc: acervulis pulvinatis, minutis, aterrimis; ascis 
clavatis, crasse tunieatis 1.20-140 = 28-32, crassiu- 
scule paraphysalis,octosporis; sporidiis distichis, ovoi- 

S. 4 — 22 — 

deis, 28-32 = 14-18, intus grauulosis, hyalinis. — In 
ramis Carpini, Troyes (Briard, n. 30). 

93. Melanopsamma salicaria (Karst.) Sacc. *M. fallax 

Sacc. et Br. A typo recedit sporidiis minoribus, nem- 
pe 12-14 = 6-8, et matrice superficie dealbata. — In 
cortice Salicis albce, Troyes (Brirad, n. 29). 

94. Melanconiella decorahensis (Peck.) Sacc, Syll II, LIV. 
 — In cortice Betulee, Troyes (Briard, n. 8). Ascl 
112-128= 10-12; sporidia didyma fuscescentia, 16- 
18 = 8-9. 

95. Metasphoeria lejostega (Ell.) Sacc. (Tab. XI, f. 28). — 

In ramis llosarum pr. Troyes el Rouen (Malkran- 
coe et Briard). — Asci 112-160= 10-12; sporidia 
18-20 = 8. 

96. Leptosphoeria Decaisneana (Crie) Saec. — In foliis sub- 
vivis P o p u I i p y r a m i d a I i s, Troyes (Briard, n. 9). 
— Asci clavati, subsessiles, 4 '<-64 = 9-11; sporidia fu- 
soidea 16-20 = h-3, 3-septata leniterque constricta, 
diu hyalina tandem olivascentia. 

97. Valsaria atrata Sacc. et Br. (Tab. XI, f. 29) — Stro- 
maiibus gregariis, cortice initio tectis et ligno super- 
licie late nigrilicuto basi adnatis, globoso-cmioideis, 
aterrimis; peritbeciis stromate immersis paucis, glo- 
bulosis, ostiolis breviter emergentibus, papillalis; ascis 
cylindraeeis breve stipitatis, copiose parapliysatis , 
octosporis; sporidiis monostichis ellipsoideo-oblongis, 
constricto-t -septatis, 17-20 = 8-11, initio flavicanli- 
olivaceis, 2-guttulatis, dein opace fuligineis. — In cau- 
libus emorluis Brassicae oleraceae acervalis, 
Troyes (Briard, n. I I). 

98. Teicliospora oxijthele Sacc. et Br. (Tab. X, f. 24). — 
Peritueciis sparsis e basi infossa superficialibus, glo- 
boso-conicis, s / 4 niill. d., atris, carbonaceis, ostiolo 
acute papillato ; ascis lereti-cylindraceis breve et cras- — 23 — 

se stipitatis, paraphysatis, octosporis, 100-120= 16- 
14; sporidiis oblongo-ellipsoideis, utrinque rolunda- 
tis, 26-30 = 9-11, 5-septatis, parceque muriformibus, 
non constrictis, fuligineis. — In cortice duriore Sali- 
cis, Troyes (Briard, n. 4). 
99. Seirrhia Groveana Sacc. (Tab. IX, f. 18).- Stromatibus 
linearihus, plurimis, in utraque foliorum pagina pa- 
rallele gregariis, epidermide initio velatis, 1-1,5 mill. 
longis, atris ; loculis confertis subglobosis ; ostiolis 
breve papillato-pi ominulis, pertusis; ascis fasciculatis 
fusoideis, sessilibus, utrinque obtusiusculis, 60= 12, 
aparaphysatis ; sporidiis distichis, oblongis, v. sub- 
clavulatis, 14-16 = 3,5-4, t-septatis, non constrictis, 
nubilosis, hyalinis. — In foliis languidis Typhae la- 
tifoliae, socia Leptosphceria Michotii, Langle Pool 
prppe Birmingham Britannias, ubi legit cl. W. B. 
Grove, cui merito dicata species. 

I 00. Mazzantia Brunaudiana Sacc. el Berl. (Tab. X, f. 25). 
— Stromatibus, clypeatis, oblongis, 3 = 1,5-2 mill. , 
aterrimis, nitidis, paucilocellatis, loculis globosis in su- 
perficie stromatis subinde leniter prominulis, ostiolis 
obsoletis; ascis teretibus, stipitatis, 70-80» 10-12, 
aparapby?atis; sporidiis distichis, oblongis, utrinque 
rotundatis, 9-'0 = 4, biguttulatis, hyalinis, strato mu- 
coso initio obvolutis. — In caule U mbel lifer a r u m, 
Saintes (Brcnacd, n. 12). A Mazz. sepium S. et P. 
(Tab. X, f. 26), stromatibus multo majoribus, spo- 
ridiis initio mucosis etc. differt. 

101. Gloniopsis auslralis (Duby) Sacc. *G. vinealis Sacc. 
et. Br. — Perithociis elongatis, utrinque rotundatis, 
I = '/ 4 mi!l., atiis, rirna latiuscula exaratis; ascis cla- 
vatis brcvo stipitatis, paraphysatis, 68-76 = 24-28; 
sporidiis distichis, reclis, curvulisve, ovato-oblongis, — 24 - 

24-28*10, 5-septato-muriformibus, hyalinis. — In 

ligno quercin o indurato, Troyes (Briard, n. 19). 

4 02. Sliclis radiala Pers. *brachyspora Sacc: aseis 70- 

H 00 = 12; sporidiis G4-SJ » 3, sursum crassiusculis, 

1 0-septatis guttulatisque. — In ligno putri s a I i c i n o. 

103. Slictis (Lasiostictis) conigena Sacc. et B<t1. (Tab. XI, 
f. 30). Ascomatibusdensegregariis, profundeimmer- 
sis, conca\is, cineieis, '/ 3 raill. d., raargine emergente 
priraitus connivente, dein subexspanso, piiis (ilifornii- 
bus, conlinuis. asperulis, hyalinis copiosis ornato; 
ascis tereti-fusoideis, subsessilibus, apice acutiusculis, 
80-1 12 ~ 8-9, paraphysibus bacillaribus, guttulatis ob- 
vallalis; sporidiis fusoideo-bacillaribus, rectis curvu- 
lisve, spurie 4-5-septulatis, non constrictis, byalinis, 
50-60 = 2-2,4. — In squamis strobilorum Pini deje- 
ctorum Troyes (Briard, n. 7). A genere Sticlidis mar- 
gine conspicue piloso differt et probabiliter novi gene- 
ris typus. 

104. Arcyria punicea Pers.- In ramis Evonymi pr.Rouen 
(Lete\pre n. 1844). 

105. Phoma obtusula Sacc. et Br. — Peritheciis binc inde 
aggiegatis, erurapentibus, globulosis, obtusulis, l / 4 
raill. d., atris, nitidulis, vix papillatis; sporulis ovato- 
oblongis, utrinqueacutiusculis, 8-12 = 4, hyalinis ; ba- 
sidiis brevibus.— In raraulis corticatis Aceris cara- 
pest r is , Troyes (Briard, n. 22). 

I0G. Rhabdospora scoparia : Saee. et Br. Peritheciis grega- 
riis subcutaneo-erumpentibus, globulosis, obsolete et 
obtuse papillatis, l / 6 raill. d., atro-nitidulis ; sporulis 
cylindraceis, curvulis, utrinque rotundatis, nubilosis, 
v. 4-guttulatis, hyalinis, 28-36 * 6-7. — In ramulis 
Sarothamni scoparii, Troyes (Briard, n. 27). — 
Affinis Rhabd. Cordobensi Speg. 

407. Dichonura Saubinetii (Mout.) Oooke. — In rarais - 25 - 
corticatis Oxyacanthae (n. 24) et Quercus 
(n. 28, forma minor), Troyes (Briard). 

108. Pestalozzia phyUostictea Sacc. (Tab. XI, f. 32).' — • 
Maculis arescendo expallentibus, variis ; acervulis pun- 
ctiformibus vix erumpentibus; conicliis oblongis, 4-sep- 
tatis, 20-22 = 7-8, loculis 3 mediis fuligineis, extimis 
minutis, hyalinis, arista curvula uuica, 4-6^ longa, 
stipite (iliformi 13-20= 1,5. — In fuliis Rubi fruti- 
c osi in Gallia (Roumeguere, n. 5). — Pestatozzice com- 
ptce et monochcetw subaffinis, a quibus prsecipue ari- 
sta brevi curva et stipite brevi diversa. 

109. Scolecosporium Fagi Lib. — In ramis fagineis pr. 
Rouen (Letendre, n. 1929). 

I 10. Ramularia ptantaginea Sacc. et Berl. — Maculis vagis 
arescendo ocbraceis; esespitulis effusis, seepe con- 
fluentibns, arachnoideis ; bypbis bacillaribus, sursum 
aculioribus, continus, 20-30 » 6-7 ; conidiis cylindra- 
ceis, rectis, utrinque rotundatis, spurie t-3-septatis, 
hyalinis, 30-50 = 6.-In pag. inf. foliorum P I a n t a g i- 
nis lanceolata? pr. Rouen (Letendre, n. 1840). 

III. Ramularia Thrincice Sacc. et Berl. — Maculis brun- 
neis vagis; esespitulis hypopliyllis, minutis albis; hypbis 
fasciculatis, subcylindricis, subtortuosis, continuis, 
parce denticulatis, 20-30 = 4; conidiis cylindraceo- 
clavulatis, apice obtusioribus, 22-25 - 4, continuis v. 
spurie l-septatis, rectis, hyalinis. — In foliis Thrin- 
cia? prope Rouen (Letendre). 

FUINGI ITAL-CI. 

4 12. Agaricus conigenus Pers., Fr. Ic. Hym., t. 67, f. 3. 
— Ad conos Abietis excelsse dejectos, udos in 
horto botanico Patavino (Dom. Saccaruo). — 26 — 
\ 13. Cantharellus retirugus (Bull.) Fr. — Ad culmos exsic- 
catos dejectos. Fiumicello. 

Bizzozeria Sacc. et Beii. nov. gen. — (Etym. a cl. 
Jac. Bizzozero de flora veneta meritissinio). — Peri- 
thecia superficialia, v. basi ligno insculpta, discreta, 
subcarbonacea, globoso-papillata, numquam collaben- 
tia. Asci paraphysati, octospori (breve pedicellati). 
Sporidia allantoidea, majuscula, eontinua, subhyalioa. 
A gen. Ccelospliwria peritheciis discretis, subcarbo- 
naceis, numquam collabentibus, sporidiis magnis etc. 
statim distinguitur. 

I 14. Bizzozeria veneta Sacc. et Beii. (Tab. VIII, f. 4). — 
Peritheciis discretis sed dense gregariis, extus oliva- 
ceo atris, levibus, '/-% uiill. d. ostiolo brevi papillato; 
ascis tereti-fusoideis, 110= I 4, breviter stipitatis, api 
ce rotundatis, octosporis; paraphysibus filiformibus, 
asco brevioribus; sporidiis oblique mouosticbis v. di 
stichis, eximie atlantoideis, curvulis, utrinque rotun- 
datis, 35-40 » 5-6, dense et minutissime granulosis v. 
guttulatis, olivaceo-hyalinis. — In ramis deeorticatis 
Quercus pedunculata) in silvula di Cervarese, 
prov. Padova. 

\ 15. Lmiadia ftmispora Sacc. ct Berl. (Tab. VIII, f. 3). 
IMaculis epipbyllis vagis, subochraceis ; peritheciis sub- 
sparsis globoso-lenticularibus, breve papillatis, tectis 
dein erumpeutibus, 100-1 \0 u d., membranaceis; ascis 
cylindraceis, aparaphysatis, breviter stipitutis, 80-90 
«» 8; octosporis; sporidiis l-stichis, fusoideis, 20-22 
= -i-5, subinde inaequilateralibus, hyalinis, eguttatis. — 
In foliis putrescentibus Quercus pedunculatae, 
Cervarese, Padova. — Ab affini 1'ltysalospora fusispora 
differt peritbeciis miuoribus, ascis aparaphysalis <t 
dimidio angustioribus. - 27 — 

I I C. I.cestadia Pnlypndii Sacc. el Magn. (Tab. VIII, fig. 6).— 
Maculis vagis ferruginosis amphigenis; perilheciis hinc 
iode densissirae gregariis ampbigenis, innato-promi- 
nnlis, globulosis, vix perlusis, 00-HSO a d. atris ; 
ascis tereti-clavatis, aparaphysatis, 60= 15, brove sti- 
pitatis, octosporis ; sporidiis distichis, ovato-oblongis, 
continuis I 1-12 = 5-0, granulosis, hyalinis. — in foliis 
P o I y p o d i i v u I g a r i s , Sa ssari Sardinise et Albano 
Latii (Magncs). 

I 17. Lcestadia Zaviana Sacc. (Tab. VIII, f. 2). Diapnrthe Za- 
viana Sacc, Spec. myc. Ven. p. 130, t. XIV, f. 5-7. — 
Iterum reperta in sarmentis corticatis R u b i fru- 
t i c o s i , Fiumicello. — Stroma absolute nullum ostio- 
lumque brevissimum, nec non defectus foveolarum in 
apice asci suadcnt hanc speciem in genus Lcestadiam 
potius ducere. — Asci 27 30 = 6-8; sporidia disticha, 
6-7 = 3-4, 2-guttata, hyalina, initio ulrinque apiculo 
1-2^ longo aucta. 

118. Paronia Oedipus Mont. — In terra slercorata, Pa- 
dova. • — Est forma ramosa, pulcherrima. Asci 160- 
1 70 = 20-24 ; sporidia 24-26 * 15-16. 

110. Hypoxylon semi-immersnm JNils. — In ligno putri 
salicino, Padova. — Asci 00-100 = 10-12; spori- 
dia perfecte ellipsoidea, 12-15 = 8-0. 

120. Melanopsamma 1'etrucciana (Cald.) Sacc. — In cor- 
tice duriore Salicis albae, Fiumicello, Padova. — 
Asci 165-175 =15; sporidia 21-25 « 8-0. 

121. Diaporlhe (Euporthe) silvestris Sacc. et Berl. (Tab.VIII, 
f. 7). — Peritheciis laxe gregariis, ligno semi-infossis et 
peridcrmio tectis, linea angusta, andoxyla, atra hinc 
inde circumscriptis, globulosis, % mill. d. osliolis vix 
emergentibus ; ascis tereti-fusoideis, 45-50 = 6-8; spo- 
ridiis octonis, distichis v. oblique monostichis, fusoitleis, 
constrieto- 1 -septatis, 14-15» 5, 4-gultatis, hyaliuis, — 58 — 
utrinque initio minule hyalino-apiculatis. — In sar- 
mentis Vitis vi niferse silvestris, Cervarese. 

-122. Leptosphceria Lunariw (B. et. Br.) Sacc. — In siliquis 
emortuis Lunarise, Conegliano (Cuboni). Asci 78-82 
= 12; sporidia 18-20 - 6-7. 

123. Acanlhostigma afftne Sacc.et Berl (Tab. Vlll.f. I).— 
Peritheciis superfieialibus, subsparsis, globoso-conoi- 
deis, minutis, Vr 1 /» n) i"- d., subcarbonaceis, atris, se- 
tulis cuspidatis, 100-450 = 4, rectis, fuligineis, septu- 
latis parce vestitis ; ascis lereti-fusoideis, stipilatis, 
parce paraphysatis, I 10-120 = 12-14, oetosporis; spo- 
ridiis distichis, fusoideis, 32-34 = 6, O-guttalis, v. 
pluri-granulosis, I -3-septatis, hyalinis. — In rainis pu- 
tridis clecorlicatis Cervarese. Ac. perpusillo aftine sed 
salis superque disliuctum. 

124. Teichospora (Teichosporella) Cervariensis Sacc. et 
Berl. (Tab. VIII, f. 5) — Peritheciis basi adnata super- 
ficialibus, globoso-conicis, breve sed acute papillalis, 
'/ 3 mill. d., atris, laxe gregariis, glahris; ascis tereti- 
clavulalis hrevissime stipitatis, parce paraphysatis, 
100-170 = 20-25, octosporis ; sporidiis subdistichis, 
oblongo-fusoideis, ulrinque aculiusculis, 10-12 -sep- 
tato-inuriformibus, ad septa duo intermedia parum 
constriclis, 50 = 10, hyaliuis. — lo ramis putridis 
decortieatis Q u e r c u s pedunculatoe, Cervarese, 
in provineia patavina. 

125. Auerswaldia Chamo&ropis (Cooke) Sacc. (Tab. VIII, f.8). 
- Syll. II, [). 020. — I ii utraque pag. foliorum putre- 
scentium Chamasropis humilis, S. Giovanni pr. 
Oristano Sardiniae (Mag.ms). — Tandem ascos in hac 
specie reperire contigit ; sunt obovati, sessiles, apice 
obtuse rotundati, 00-70 = 40- 15, aparaphysati, octo- 
spori; sporidia ellipsoidea 24-20 = I4-J6, polysticha, 
ochraceo-fusca. Stromata clypeata ohlonga, atro-ni- — 20 — 
tida 1,5= I mill. ; loculi globosi, puuci, ostiolis vix 
manifestis. — An spccios ha3c cum Cookcana con- 
gruat verisimile est, sed sporidia non prorsus amyg- 
daloidea ut Cooke describit, et asci insuper ab hoc 
auctorc non dcscripti. Num Sphccropsis ? dolhideoides 
Sacc. et Roum. Mich. II, p. 348 eadem res sit v. tan- 
lum status pycnidicus, dijudicare nequeo. 

126. Diacluca leucopoda (Bull.) Rost. — In caulibus et 
cladodiis Rusci aculeati in Bosco di Pradella 
pr. Conegliano (Ciboni). 

127. Ciboria ciliatospora Fuck. (Tab. VIII, f. 8). — In caule 
putri herbarum Fiumieello. — Ascomata cum slipite 
I cent. alta, 2-3 mill. lata. Asci paraphysati, deorsum 
longe attenuati, 100-110=7-9; sporidia disticha v. 
oblique I-sticha clavato-fusoidea, 22-24 « 5-6, deor- 
sum acutiora, ulrinque cauda acuta 4 = 0,5 aucta. — 
Var. minor: ascomatibus dimidio minoribus; ascis 120 
= 8-9 ; sporidiis similibus, sed 20-24 = 6-7. — In eau- 
libus, Fiumicello. 

127. 6 Peziza (Humaria) arenosa Fuck. — Ad terram hu- 
mosam, Fiumicello. 

128. Cylospora dolosa Sacc. In ramulis Salicis albue, 
Fiumicello. Stromata tumidula, verruciformia, atra. 
Spermogonium Valso3 dolosce Nits. 

129. Dothiorella diatrypoides Sacc. et Berl. (Tab. IX, f. 15). 

— Acervulis transverse erumpentibus, puUinatis, 
diatrypoidcis, atris, 2 mill. lalis; perilheciis dense 
congestis, globosi, minutcs papillutis, '/ 6 mill. d. ; spo- 
rulis oblongo-fusoideis, 28-31 =9-11, pluriguttulatis, 
hyalinis ; basidiis sporula paulo brevioribus bucillari- 
bus fasciculatis. — In ramis emortuis corlicatis Ce- 
rasi, Fiumicello, Padova. 

-1 30. Coniothyrium Resino3 Sacc. et Bcrl. (Tab. IX, f. 17). 

— Perilheciis superficialibus, globulosis, utris, fere 
s. 5 — 30 — 

epapillatis, V,- 1 / mill. d., subiculo atro coniolhecioi- 
deo insertis ; contextu celluloso, oigricante; sporulis 
globosis, l-guttulalis, 1,5-2; basidiis bacillaribus, 15 
* 1,5-2, dilute olivaceis, fasciculalis. — In resina de- 
jecta uda in horlo Patavino (Dom. Saccardo). — Cum 
pycnidio Retinocycli flavi Fuck. contextu atro peri- 
thecii statim distinguenda species. 

131. Septoria acanthina Sacc. et INlag. — Maculis amphi- 
genis, subcirculuribus, brunneis; peritheciis innatis, 
lenticularibus, pertusis, atris, 120- 1 50^ d. ; sporulis 

bueillaribus, curvulis, ulrinque obtusiusculis, 40-50 = 
2,5-3 spurie, 3-5-septato-guttulatis, hyalinis. — Iu fo- 
liis Acanlhi mollis, Millis in Sardinia (Magnus). 
— Septoria Acanthi Thiim. sec. descriptionem vere 
diversa videtur. 

132. Phoma (Macrophoma) crustosa Sacc. et Berl. — Pe- 
ritheciis ad nodos culmorum dense crustaceo-aggre- 
gatis, nigris, globulosis, vix papillatis, */ 5 mill. d., 
sporulis oblongo-ellipsoideis, 28-32 = 10-12, granulo- 
sis, hyalinis, basidiis filiformibus puulobrevioribus suf- 
fultis. — In culmis Tritici sativi ad nodos, Fiu- 
micello. — Phomtv (Macrophomae) Sacchari (Cooke) 
Sacc. aftinis. 

133. Leptothyrium ilicinum Sacc, Syll. Fungi, III, p. 629 
(Tub. II, f. 13). — • In pag. iuferiore foliorum Quer- 
cus Ilicis in Euganeis (Bizzozero). 

134. Trullala (Hormococcus) dothideoides Sacc. et Berl. 
(Tab. IX, f. 33). — Aeervulis perithecioideis, subspar- 
sis, convexis, erumpentibus, utris, compactis, 3 / 4 mill. 
d., basidiis dense fasciculutis furcuto-ramosis, prse- 
longis, hyaliuis in conidia cylindrica utrinque trun- 
cata, hyalina, 10-12 = 4 dilabentibus. — In cortice 
Ulmi campestris dejecto pr. Teolo Euganeorum. — 31 — 
Uncigera Sacc. nov. gen. (Etym. uncus et gero). 
Hyphae byalinae, longse, ramosae, assurgentes, basidia 
opposita v. verticillata sursum uncinatu gerentes, 
hinc longo paniculatae. Conidia cylindrica, solitaria in 
apice basidioruiu, continua, hyalina. 

135. Vncigera Corcke Sacc. et Berl. (Tab. IX, f. 10). Fu- 
sisporium uncigerum Corda, Ic. fung. I!, p. 10, f. 47. 

— In pag. inf. foliorum dejectorum U I m i , Montec- 
cliia, Padova. — Conidia cylindiica recta, utrinque 
rotundata, sa?pe 3-gutlulata, 20 = 3. Hyphae septulatae 

250-300 = 4. 

136. fhalara affinis Sacc. et Berl.JTab. IX, f. I I). — Can- 
dida, caespituloso-effusa, subvelutina ; basidiis fasci- 
culatis, ex hyphulis repentibus oriundis, deorsum infla- 
tis, 40-50 = 6-7, subfuligineis; conidiis ex apice basi- 
diorum exsilientibus, cylindricis, utrinque truncatis, 
I0-I2 - 2, longe catenulalis. — In ramulis querci- 
nis pulrescentibus Montecchia Euganeorum. — Cha- 
larce fungorum affinis. 

1 37. Tricliosijorium sptenicum Sacc. et Berl. (T. IX, f. J4). 

— Effusum, velutinum, atrofuscum ; hyphis adscen- 
dentibus, continuis, olivaceo-fuligineis, peniculato-ra- 
mosis, 120 = 3, ramis strictis, sursum asperulis, obo- 
vato-reniformibus, 4-5 = 2,5-3, saepe-t-guttulatis, oli- 
vaceo-fuscis. — In ligno putri, Montecchia, Padova.^ — 
A Trich. toruloso basidiis nullis v. obsoletis distinctum. 

138. Ilelminlhosporium teretiusculum Sacc. etBerl. (T. IX, 
f. 13). — Effusum, atro-olivaceum, tenue; hyphis seu 
basidiis cyliudricis, 3-septalis, rectis, 45-55 = 7-8, 
atrofuligineis; conidiis acrogenis ,teretiusculis, v. sub- 
fusoideis, 60-80 = 10, 10-1 l-septatis, subinde hinc v. 
inde leniter influtis. — In ligno decorticato putri 
quercino, Montecchia, Padova. 

-139. Menispora obtusa Sacc. et Berl. (Tab. IX, f. t2).— Q<> 

Effusa atro-olivacea, velutina; hyphis fertilibus strictis, 
septulatis, filiformibus, 350-400 <= 4, olivaceo-fuligi- 
neis, sursum ramulos adscendentes breves hyalino-fa- 
scellos parce gerentibus; conidiis cylindraceo-allantoi- 
deis, uti inque rotundatis, obtusis, 22-24 = 5-6, pluri- 
guttulatis v. 4-nucleatis spurieque 3-septatis, ulrinque 
lateratiter aristatis, hyalinis — In ligno pulri quer- 
cino, Cervarese, Padova. — Conidiis utrinque obtu- 
sis majoribus a M. ciliata differt. 
140. Hlonotospora sphcerocephala D. et Br. - In ramis ar- 
borum in agro Patavino. EXPLICATIO ICONUM VIII. X. 1. Acanthostigma affine S. et B. 

2. Lsestadia Zaviana S. 

3. Lsestadia fusispora S. et B. 

4. Bizzozeria veneta S. et B. 

5. Teichospora cervariensis S. 
et B. 

6. Lsestadia Polypodii Sacc. et 
Magn. 

7. Diaporthe silvestris S. et B. 

8. Auerswaldia Chamseropis 
(Gooke) Sacc. 

9. Giboria ciliatospora Fuck. 

IX. 

10. Uncigera Cordse Sacc. et Berl. 
41. Ghalara affinis S. et B. 

12. Menispora obtusa S. et B. 

13. Helminthosporium teretiuscu- 
lum S. et B. 

14. Trichosporium splenicum S 
et B. 

15. Dothiorella datrypoidesS.et B 

16. Leptothyrium ilicinum S. 

17. Coniothyrium resinae S. et B. 

18. Scirrhia Groveana S. 19. Lasiosphoeria RomeanaS. etB 

20. Ophiobolus Morthieri S. et B. 

21. Ophiobolus Penicillus 
(Schum.) S. 

22. Metaspheeria helvetica S. et B. 

23. Zignoella jurana S. et B. 

24. Teichospora oxythele Sacc. et 
Briard. 

25. MazzantiaBrunaudiana S. etB 

26. Mazzantia sepium S. et Penz. 

27. Ovularia corcellensis S. et B. 

XI. 

28. Metasphseria lejostega (Ell.) 
Sacc. 

29. Valsaria atrata S. et Briard. 

30. Stictis conigena S. et Briard. 

31. Martindalia spironema S. et 
Ellis. 

32. Pestalozzia phyllostictea S. 

33. Trullula dothideoides S. et B. 

34. Botrytis cinerella S. et Wint. 

35. Botrytis patula S. et Berl. 

36. Periconiella velutina (Wint.) 
Sacc. 

34. 6 Gloeosporium septorioides S. (K«tr. dal Tomo 111, Serie VI degli Atti ilel It. Istitnto veueto 
di «rienze. lottere eil arli.) Venezia, 1885 T|p. Antonelli. STtTU ' HE ¥1 T. TTT- W Vm 


ATTtR.lSTlTUTO YEMiTO ^EK.YT.TOM:.nLTAV.nr 
p M BE A TL f TO VENEiTO SER.WrOMni.TA.VX. 
 Pbosperjiw. [ R. ISTITUT . . 5et ■/: : k •.. > N.-w York Botanical Garden Library 

QK603.S295ser.1-Z. gen 

Saccardo, P. A./Miscellanea mycologica 3 5185 00126 6350